Naujienos

Aktuali problema: anti-čigonizmas, kaip kliūtis romų integracijai

Nepaisant ambicingų iniciatyvų, pagrindinių romų teisių padėtis Europos Sąjungoje išlieka problematiška. Šioje žemiau pateikiamoje ataskaitoje yra analizuojamas anti-čigonizmas, kaip vis dar išliekantis reiškinys, bei jo neigiamas poveikis dedant pastangas romų integracijos atžvilgiu.

Ataskaitoje pateikiama informacija, kaip pasireiškia anti-čigonizmas, per diskriminaciją, priekabiavimą ir neapykantą. Apžvelgiami duomenys apie svarbiausias gyvenimo sritis: švietimą, užimtumą, sveikatos priežiūrą ir būstą – jose egzistuojanti rasinė diskriminacija, nukreipta prieš romus, užkerta kelią pastarųjų paslaugų prieinamumui. Ataskaitoje nagrinėjama romų situacija globaliu lygmeniu, stebint kaip vyksta romų integracija skirtingose Europos Sąjungos šalyse.

Ataskaitą anglų kalba: A persisting concern anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion