Naujienos

Ar žinojote?

Romų kalba (Romani čhib, Romane/s/, Romano/s/) vienintelė Europoje atstovauja indoarijų kalbų atšaką indoeuropiečių kalbų šeimoje. Ja kalbama Sinkijang autonominiame regiono Kinijoje, Irane, beveik visoje Europoje ir kitose  šalyse. Romų kalba Europoje kalba apie 10–12 milijonų čia gyvenančių romų. Jei ji nebus apsaugota, kyla pavojus ne tik pačiai kalbai, bet ir jos atstovaujamam unikaliam kultūros paveldui, o iš romų bus atimtas vienas iš pagrindinių jų tapatybės elementų.

Šiuo metu, pagal Europos regioninių ir mažumų kalbų chartiją, jau 16 Europos Tarybos valstybių narių yra oficialiai pripažinusios romų kalbą mažumų kalba.

Daugiau informacijos anglų kalba galite rasti: http://romafacts.uni-graz.at/view_pdf.php?t=language&s=l_0_0&l=en