Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“

Lietuvos čigonų bendrija ,,Čigonų laužas“

Pirmininkė: Ariana Bagdanavičiūtė

Adresas: Ribiškių Didžioji g. 2-3, Vilnius
El. p. ariana.bagd@gmail.com


Bendrija įregistruota 1997 m. birželio 20 d. Per visą darbo laikotarpį “Čigonų laužas” aktyviai dalyvavo sprendžiant aktualius romų visuomenės klausimus, aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus m. savivaldybe, su Tautinių mažumų departamentu prie LR Vyriausybės, Lietuvos vaikų fondu.

Bendrijos atstovai dalyvavo Tarptautinėse konferencijose žmogaus teisių ir tautinių mažumų klausimais.

Buvo vykdytas projektas “Jaunojo čigono pasaulėžiūros formavimas”. Projekto tikslas – dvasingumo ugdymas, vystant čigonų kultūrą, integruojant romus į bendrą Lietuvos gyvenimą ir kultūrą. Jis buvo vykdomas kartu su Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centru.

„Čigonų laužo“ narių pastangomis organizuotos kelios vasaros stovyklos romų vaikams.

2001 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus Vingio parke bendrija organizavo istorinę šventę, skirtą romų atvykimo į Lietuvą 500-mečiui. Tai istorinis faktas, kad prieš 500 metų Lenkijos karalius ir LDK Didysis Kunigaikštis Aleksandras paskelbė privilegiją čigonų vaivadai Vasylijui, pagal kurią šalies romai gavo savivaldą ir teisę laisvai klajoti valstybės ribose. Taip pat 2012-2015 m. vykdė projektą „Bahtalo Drom“, skirtą romų įdarbinimui. Jame dalyvavo apie 240 romų, buvo įdarbinta 30.

Pirmą kartą Lietuvoje bendriją surengė Tarptautinės romų nacionalinės dienos minėjimą, skirtą romų atsiradimo Europoje 1000-mečiui – “Roma Millenium“. Taip pat bendrijos iniciatyva Tarptautinei romų dienai buvo skirta Baltijos šalių ir Baltarusijos romų lyderių konferencija, kurios dalyviai kartu su Lietuvos visuomene paminėjo reikšmingą datą ir numatė bendradarbiavimo gaires.

Bendrija „Čigonų laužas“ – vienas iš Romų visuomenės centro steigėjų.