Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras

Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras

Direktorė Daiva Tumasonytė

Tel. +370 65448071

Adresas: M. Tiškevičiaus 15, Panevėžys

El. p. daskdp@gmail.com

 

Apie centrą:

Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras teikia socialines, psichologines ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos grupės šeimoms ir jų vaikams. Siekia skatinti romų tautybės vaikų socializaciją ir integraciją remiantis krikščioniškais principais.

Organizuodami stovyklas vaikams ir jaunimui, centras stengiasi sudaryti saugias erdves jiems. Centras sudaro sąlygas vaikų socializacijai gerinti, tobulina komunikavimo įgūdžius bendrų žaidimų, renginių, išvykų metu, Ugdyo tvirtai įsitikinusius jaunus žmones, pasiruošusius ir gebančius įnešti krikščionišką indėlį į socialinį, bendruomeninį ir kultūrinį gyvenimą, įtvirtina sąvarankiško gyvenimo įgūdžius, išmoko vaikus pajausti bendrystės jausmą, kūrybinį džiaugsmą, ugdyti bendradarbiavimo įgūdžius, palengvina tėvų esančių krizės laikotarpyje tėvystės naštą, atstato santykius su šeima.

Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras vykdo menines, prevencines, socialinių įgūdžių ir vertybių ugdymo programas, fizinį lavinimą, dailės terapiją, pasirengimo šeimai programą paaugliams, berniukų ugdymą.