Naujienos

Nuotrauka iš Europos Tarybos puslapio

Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro ir Europos kovos su rasizmu ir netolerancija komiteto (ECRI) stebėjimo veiklų rezultatai rodo, kad romai ir klajokliai, daugelyje Europos šalių vis dar kenčia nuo diskriminacijos (angl. anti-gypsyism), kuri pripažįstama specifine rasizmo forma, pasižyminčia išankstiniais nusistatymais ir stereotipais. Vertinant rezultatus pastebimos ir kitos diskriminacijos formos, įskaitant atskirtį mokyklose ir priverstinę sedentarizaciją*, neapykantos kalbas ir kartais net neapykantos nusikaltimus.

Šie procesai tęsia romų ir klajoklių bendruomenių atskirtį ir sudaro rimtas kliūtis bet kokioms politinėms iniciatyvoms, siekiant pagerinti padėtį. Siekiant kovoti su išankstiniu nusistatymu prieš Romų bendruomenės narius, su diskriminaciniais veiksmais ir nusikaltimais nukreiptais prieš romus, būtina derinti teisinius klausimus, informuojant ir šviečiant valstybines institucijas, teisininkus ir teisėsaugos institucijas. Svarbu, remiantis atitinkama Europos žmogaus teisių teismo praktika ir Europos normų standartais, stiprinti pilietinės visuomenės įgūdžius ir įgyvendinti švietimo bei sąmoningumo ugdymo iniciatyvas.

Kampanijos prieš diskriminaciją video rasite čia: https://vimeo.com/396642863

*Sedentarizacija – tai ilgalaikis klajokliškų genčių, bendruomenių įkurdinimas konkrečioje vietoje, pamažu pritaikant prie vietinių gyventojų gyvenimo būdo.

Informacijos šaltinis: www.coe.int