Naujienos

Europos Komisija įvertino, kaip buvo įgyvendinamos  Romų integracijos strategijos 2019 metais visose Europos Sąjungos šalyse.  Europos Komisija apibendrino visų valstybės narių praktiką, pateikdama bendrą informaciją apie romų integracijos priemones švietimo, įdarbinimo, sveikatos apsaugos, būsto ir  kovos su diskriminacija srityse. Net trijuose srityse buvo pristatyta Lietuvos geroji patirtis, kurios nėra kitose šalyse:

  1. bendrojo lavinimo mokyklų, kurias lanko romų vaikai, tinklo įkūrimas;
  2.  seminarai apie lytiškumą ir ankstyvųjų santuokų prevenciją romų mergaitėms ir berniukams;
  3.  Kirtimų gyvenvietės išskaidymas suteikiant socialinį būstą arba kompensuojant būsto nuomos mokestį.

 

Visą ataskaitą galima surasti adresu : https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_en