Naujienos

Kviečiame pasirašyti Žmogaus teisių centro peticiją dėl Tarptautinės romų genocido dienos.

Šių metų rugpjūčio 2 dieną minėsime 75-ąsias metines, kai buvo sunaikinti paskutiniai 2997 romai, kalėję Aušvico koncentracijos stovykloje (iš viso Aušvice nužudyti 23 000 šios tautybės žmonių).
Europos Taryba, Europos Parlamentas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija oficialiai pripažįstančią romų genocidą ir siekia, kad visose valstybėse-narėse romų genocidas būtų atmenamas rugpjūčio 2 d.
Ši bendruomenė naikinta ir Holokausto metu Lietuvoje. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti duomenimis, represijos prieš romus šalyje prasidėjo kartu su masiniais žydų šaudymais. Romus imta areštuoti 1942 m. vasarą-rudenį.
Lietuvoje romai daugiausia buvo žudomi Pravieniškių stovykloje. Nustatyta, jog per vieną akciją sušaudyta apie 50 romų: vaikų ir senelių, kaip netinkamų dirbti fizinio darbo. Kitos romų žudynių vietos buvo Šalčininkų rajone, netoli Kirtimų-Porubankos, taip pat Kauno IX forte, Paneriuose. Iš viso nacių okupacijos metais įvairių istorikų vertinimu buvo nužudyta 200-500 Lietuvos romų.
Kita dalis bendruomenės – apie 1 000 romų – buvo deportuoti priverstiniams darbams į Vakarų Europą. Karo pabaigoje dalis romų atsidūrė nacių okupuotos Europos masinio naikinimo stovyklose, tokiose kaip Aušvicas, tačiau daugumai pavyko grįžti į Lietuvą.
Todėl palaikome Lietuvos romų bendruomenės siūlymą įtraukti rugpjūčio 2 d. dieną į atmintinų dienų sąrašą ir rugpjūčio 2 dieną Lietuvoje minėti kaip Romų genocido atminties dieną.

Peticiją galima pasirašyti puslapyje  http://manoteises.lt/peticija/mesprisimename/?fbclid=IwAR0Wb4lEgmarx7WA9LKobgv9cNFCggMqR7-4F0ieScZLoZOyCL8Mf4rZAb0