Naujienos

Deniss Kretalovs nuotrauka

Lapkričio 21-22 d. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės viešėjo delegacija iš Latvijos. Delegacijos vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos patirtimi, integruojant romus į darbo rinką. Vizite dalyvavo Latvijos gerovės ministerijos Darbo rinkos politikos departamento, Latvijos valstybinės užimtumo tarnybos, Latvijos Kultūros ministerijos ir Latvijos romų bendruomenės atstovai.

Svečiai lankėsi Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kur jiems buvo pristatytas ESF projektas „Dirbkime kartu su romais”. Užimtumo tarnyboje prie LR SADM diskutuota apie ilgalaikį romų nedarbą ir jų įsitraukimą į darbo rinką, Tautinių mažumų departamente vyko Romų integracijos politikos įgyvendinimo Lietuvoje apžvalga bei susitikimas su projekto „Dirbkime kartu su romais“ įgyvendintojais.

Vizitas, siekiant keistis gerąja patirtimi, tai vienas iš Latvijos kultūros ministerijos vykdomo projekto „Latvijos romų platforma 4” veiklų.