Naujienos

Gruodžio 2-4 d.  vyko Romų bendruomenės centro kartu su Tautinių mažumų departamentu prie LRV organizuojami romų lyderių mokymai, skirti atrasti ir ugdyti jaunus bendruomenių lyderius, suteikiant jiems žinių, įgalinančių efektyviau veikti atliekant tarpininkavimo vaidmenį tarp romų bendruomenės ir visuomenės.

Mokymai buvo išskirtiniai dėl galimybės romų lyderiams diskutuoti romų kalba, kadangi dvi pirmas mokymų dienas, dėka lektoriaus iš La voix des Rroms organizacijos Saimir Mile, paskaitos buvo skaitomos romų kalba.

Mokymuose romai klausė pranešimus ir aktyviai dalyvavo diskusijose diskriminacijos, lygių galimybių, žmogaus teisių, teisinio ir finansinio raštingumo, romų moterų integracijos temomis. Taip pat be lektorių iš Lietuvos, ERGO tinklo projektų vadovė Carmen Tanasie skaitė pranešimą apie romų moterų įgalinimą ir vaidmenį bendruomenėje.

Didelio susidomėjimo, palaikymo  ir diskusijų sulaukė organizacijos „Padėk pritapti“ komandos pristatyta iliustruota romų istorija – komiksas „Nupiešk mane kelią“.