Naujienos

Liepos 7-8 dienomis Druskininkuose vyko moterų renginys, skirtas romių ankstyvų santuokų prevencijai. Renginį pradėjo Tautinių mažumų departamento prie LRV direktorės Vidos Montvydaitės sveikinimo žodis. Vėliau sekė psichologės pravesti mokymai. Kiek vėliau renginio pagrindinis vaidmuo atiteko „Padėk pritapti“ kūrybinėms dirbtuvėms „Tapatybių mozaika“, kurios buvo skirtos išgryninti, permąstyti ir pareflektuoti apie mums svarbias tapatybes, kaip jos mus formuoja, kokią įtaką daro mūsų priimamiems sprendimams. Vakare sekė filmo apie romus peržiūra. Kitą dieną vyko edukacija, skirta susipažinti su  Druskininkų miestu, taip pat organizuota apvalaus stalo diskusija, kartu su Tautinių mažumų departamento prie LRV direktore Vida Montvydaite.