Naujienos

2021 m. birželio 23 d. 15 val. Zoom platformoje vyko posėdis, kuriame dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės dienos centro „Padėk pritapti“ edukatorė, antropologijos studentė Agnieška Avin, VšĮ Romų visuomenės centras direktorė Svetlana Novopolskaja, Sondra Krasovska, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja švietimo klausimais Alina Kovalevskaja, Tautinių mažumų departamento prie LRV darbuotojai.

Tautinių mažumų departamentas vykdo EK projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“. Siekdamas geriau įgyvendinti projekte numatytus tikslus, departamentas organizavo nuotolinį susitikimą, kurio metu buvo išklausyta tiesiogiai su romų tautybės asmenimis dirbančių asmenų nuomonė, atsiliepimai, iškelti ypatingo dėmesio reikalaujantys klausimai. Atkreiptas dėmesys, kad romų berniukams ir paaugliams labai trūksta vyrų socialinių darbuotojų.

Buvo ieškota priemonių, kaip apgyvendinti drauge visus vienos šeimos romų vaikus drauge globėjų šeimose. Pasiūlyta atlikti tyrimą,  kokią procentinę dalį globos ar specialiosiose institucijose sudaro romų vaikai.