Naujienos

Skatindamas romų bendruomenių ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą bei savitarpio dialogą, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius integracijos, socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tęsia 2016 m. pradėtą projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, finansuojamą Europos Komisijos lėšomis. Projekte darbą pradės keturi romų tarpininkai bei lietuvių kalbos mokytojas.

Šie apmokyti romų bendruomenių atstovai vykdys tarpininkų – jungiamosios grandies tarp vietinių romų bendruomenių ir savivaldybių institucijų darbuotojų – funkciją Vilniuje, Panevėžyje, Kybartuose ir Jonavoje. Pagrindinės tarpininkų veiklos sritys susidės iš socialinių, ekonominių, švietimo, kultūrinių klausimų ir administracinės pagalbos romams.

Projektu ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ prisidedama prie romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo.