Naujienos

Tautinių mažumų departamentas prie LRV, ES lėšomis finansuojamu projektu ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendrabardiavimo su savivaldybėmis“ (4 dalis), liepos 14 dieną Vilniuje surengė regioninį seminarą, skirtą romų moterims iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Seminarą pradėjo Tautinių mažumų departamento prie LRV direktorė Vida Montvydaitė, kuri tarė sveikinamąjį žodį ir skaitė pranešimą „Romų integracijos pasiekimai ir iššūkiai“. Iškart po to Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė pristatė gausiausiai paplitusias diskriminacijos formas Lietuvos visuomenėje ir papasakojo apie romų moterų galimybes reaguoti į žmogaus teisių pažeidimus bei kada galima kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.

Kadangi renginys regioninis – seminaro metu įvyko nuotolinis susitikimas su kolegomis iš Latvijos ir Estijos. Romų koordinatorius Latvijos Respublikos Kultūros ministerijoje Dennis Kretalovs perskaitė pranešimą „Tolesnės Baltijos šalių romių organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvos ir galimybės“. Seminaro dalyviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasidalino romų integracijos patirtimi.