Renginiai

VYKS MOKYMAI „ĮTRAUKIOJO UGDYMO KOKYBĖS STIPRINIMAS“
2017 lapkričio 7

VYKS MOKYMAI „ĮTRAUKIOJO UGDYMO KOKYBĖS STIPRINIMAS“ Lapkričio 7 d. Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius) vyks susitikimas su mokyklomis, ugdančiomis romų vaikus. Susitikime bus aptariama, kaip mokyklų atstovams pavyko įgyvendinti tai, ką užsibrėžė spalio mėnesį vykusiame seminare, taip pat bus aptariamos dileminės situacijos, ieškomi sprendimo būdai, skirti efektyvesniam darbui su romų moksleiviais.  

Konferencija #AtmintisAtsakomybėAteitis
2017 lapkričio 9

Lapkričio 9 d. viešbutyje „Novotel“ vyks tarptautinė konferencija, skirta paminėti dieną prieš fašizmą ir antisemizmą. Pagrindinis konferencijos tikslas—sukurti veiksmingas rekomendacijas kovai su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje.  Ši konferencija išryškins sankirtas tarp istorinės atminties ir dabartinių neapykantos formų Lietuvoje; mėgins peržengti atminties bendruomenių ribas.  Bus atskleistos romų Holokausto istorijos. Šios skausmingos patirtys vis dar nėra gerai […]

Tarptautinė tolerancijos diena
2017 lapkričio 16

Tarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. 1996 m. šią šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. Lapkričio 16 dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją. Įvairiose šalyse organizuojami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę.

Europos diena prieš vaikų seksualinį išnaudojimą
2017 lapkričio 18
Pasaulinė vaikų teisių diena
2017 lapkričio 20
Pasaulinė diena prieš smurtą prieš moteris
2017 lapkričio 25
Forumas „Europos platforma dėl romų įtraukties“
2017 lapkričio 27

Lapkričio 27-28 d. Briuselyje vyks forumas „Europos platforma dėl romų įtraukties“, kurio metu bus diskutuojama romų jaunimo mokymosi ir įsidarbinimo klausimais. Europos platforma dėl romų įtraukties yra svarbus forumas, skirtas rūpintis Europos romų ekonomine ir socialine integracija. Platforma bendradarbiauja siekiant, kad Europos ir nacionalinė politika vis labiau atsižvelgtų į romų poreikius.

Konferencija apie romų genocidą
2017 lapkričio 28

Lapkričio 28 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras organizuoja konferenciją „Europos romų genocidas 1939-1945 m.“, kuri vyks Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. Konferencijoje pranešimus skaitys dr. Arūnas Bubnys, Emmanuel Filhol (Prancūzija), Damjan Hančič (Slovėnija), Hanna Abakunova (D. Britanija) bei kiti. I sesijoje bus kalbama apie Europos romų genocidą: nuo nacių Vokietijos iki Rytų […]

Tarptautinė neįgaliųjų diena
2017 gruodžio 3

Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. Bemaž po dešimt metų, 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu […]

Tarptautinė žmogaus teisių diena
2017 gruodžio 3
Projekto tarpininkų susirinkimas ir paskaita
2017 gruodžio 5

Gruodžio 5 d. vyks antrasis projekto „Romų platforma – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ romų tarpininkų susirinkimas. Taip pat vyks paskaita apie psichosocialinius darbo su socialinės atskirties klientais ypatumus. Paskaitą ves  Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė, Valentina Bereznaja-Demidenko.

Renginys, skirtas romų istorijai, tradicijoms ir romų holokaustui Europoje atminti
2017 gruodžio 8

Romų kultūros centras, įgyvendindamas romų istorijos atminimo projektą “Gyvoji atmintis“, 2017 m. gruodžio 8 d. 14 val. kviečia į renginį, skirtą romų istorijai, kultūrai, tradicijoms ir romų holokaustui Europoje atminti. Renginys vyks rusų kalba, lektorius: Dr. Normunds Rudevics, IRU (International Romani Union prezidentas). Vietų skaičius: 30 dalyvių. Adresas: Tautinių bendrijų namai,Vilnius, Raugyklos g. 25, II […]

Tarptautinė žmogaus teisių diena
2017 gruodžio 10

Tarptautinė žmogaus teisių diena minima gruodžio 10 d. Nuo 1950 metų Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 10-ąją skatina valstybes minėti Žmogaus teisių dieną. Lietuvoje žmogaus teisės saugomos, remiantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Edukacinio projekto „Kultūrų ratas“ baigiamasis renginys
2017 gruodžio 13

Edukacinio projekto „Kultūrų ratas“ baigiamasis renginys vyks gruodžio 13 d., Kėdainių Daugiakultūriame centre (Senosios rinkos a. 12). Vyks projekto darbų pristatymai ir dalyvių pasirodymai, dalyvių pažymėjimų ir padėkų įteikimas.  

Konferencija-diskusija „Romų mokinių įtraukties gerinimas“
2017 gruodžio 13

Konferencija-diskusija „Romų mokinių įtraukties gerinimas“ Kaip mokyklos vaiko gerovės komisija gali prisidėti prie saugesnės ir palankesnės romų vaikų ugdymosi aplinkos kūrimo? Ką savivaldybės gali padaryti, kad situacija pagerėtų, ir kiek svarbus šioje srityje tarpinstitucinis bendradarbiavimas? Kokia gerąja Lietuvos ir užsienio patirtimi galime pasiremti patys, numatydami priemones, kurios gerintų romų vaikų integraciją? Į šiuos klausimus atsakymų […]

Vilniaus romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę darbo grupės posėdis
2017 gruodžio 15

Vilniaus romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę darbo grupės posėdis vyks gruodžio 15 d. 11 val.  Posėdžio metu bus sprendžiami šie klausimai: Dėl romų iškeldinimo iš Vilniaus taboro informacijos pateikimo; Dėl papildomo etato skyrimo (tarpininkauti ir konsultuoti romų tautybės žmones būsto, deklaravimo ir kt. klausimais); Dėl Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracijos problemų švietimo srityje užduočių, […]

Konferencija „Veiksminga apsauga nuo diskriminacijos: ką darome gerai ir kaip galėtume būti efektyvesni?“
2017 gruodžio 20

Konferencija „Veiksminga apsauga nuo diskriminacijos: ką darome gerai ir kaip galėtume būti efektyvesni?“ Konferencija, skirta apžvelgti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos efektyvinimo galimybes įgyvendinant aukščiausius institucijai keliamus standartus bei užtikrinant nepriklausomą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų vykdymo stebėsenos ir kontrolės mechanizmą. Ji vyks gruodžio 20 d., Lietuvos Respublikos Seime, Spaudos konferencijų salėje.  Pranešėjai: Agneta Skardžiuvienė, Lietuvos Respublikos […]

Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena
2018 sausio 27

Šią dieną 1945 metais buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovykla Lenkijoje. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2005 metų lapkričio 1 dienos rezoliucija paskelbė sausio 27-ąją kasmetine Tarptautine holokausto aukų atminimo diena. Šioje rezoliucijoje atmetamas holokausto neigimas, smerkiama diskriminacija ir prievarta religiniu ar etniniu pagrindu. Holokaustas (gr. holókaustos, iš hólos „visas“ + kaustós „išdegintas“) – sistemingas, masinis […]

Knygos vaikams apie romų holokaustą ,,Esu Karolis“ pristatymas
2018 sausio 29

Sausio 29 d. knygos vaikams apie romų holokaustą ,,Esu Karolis“ pristatymas.

Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo monitoringo posėdis
2018 sausio 31

Sausio 31 d. 9.30 val. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Raugyklos g. 25, Vilnius) vyks ROMŲ INTEGRACIJOS Į LIETUVOS VISUOMENĘ 2015-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO MONITORINGO posėdis.