Holokaustas

Romų genocidas

Antrasis pasaulinis karas ir jo metu vykęs romų genocidas padarė didelę žalą Lietuvoje gyvenusiems romams ir paliko skaudžius pėdsakus jų atmintyje. 1942 m. nacistinės Vokietijos okupuotoje Lietuvoje prasidėjus masiniams romų areštams, sulaikyti romų kilmės asmenys buvo gabenami į koncentracijos stovyklas ir darbams į Vokietiją bei Prancūziją. Iš viso iš Lietuvos darbams buvo deportuota maždaug tūkstantis romų, dauguma jų grįžo atgal į Lietuvą.

Romai buvo žudomi ir Lietuvos teritorijoje. Daugiausiai romų buvo sušaudyta Pravieniškėse, taip pat romai buvo žudomi netoli Švenčionių, Šalčininkų rajone. Dokumentuose rasta įrodymų, kad Vilniuje, Kirtimų vietovėje buvo sunaikintas romų taboras, tikslus žuvusiųjų skaičius nenurodytas. Nacistinės Vokietijos okupacijos metais Lietuvoje nužudyta ne mažiau 500 romų, arba maždaug kas trečias Lietuvos romas. Žinoma, kad naciai sušaudydavo klajojančių romų šeimas tiesiog sutikę kelyje, tačiau tai nebuvo nurodoma pranešimuose ir dokumentuose, todėl spėjama, jog šis skaičius gali būti ir didesnis.

Lietuvos romų visuomeninės organizacijos kasmet organzuoja rugpjūčio 2 d. Holokausto aukų minėjimą ir kartu su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos vyriausybės siekia įtraukti rugpjūčio 2 dieną į Atmintinų dienų įstatymą kaip Romų holokausto aukų atminimo dieną. Tai siūlytina siekiant skatinti tarpkultūrinį dialogą, didinti romų kultūros atvirumą ir visuomenės toleranciją, siekiant didesnės integracijos, tarpusavio supratimo, visuomenės švietimo apie romų kultūrą ir istoriją.

Plačiau

                        Romai Belzec stovykloje Lenkijoje Romai Dachau koncentracijos stovykloje 1941 m. Serbijoje sulaikyti Romai