Naujienos

2022m kovo 14 d. įvyko Europos komisijos finansuojamo projekto „Vietinės romų plaformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis (5 dalis)“ ir Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus miesto filialo“Padėk pritapti “ organizuojamas edukacinis renginių ciklas, skirtas romų jaunimo pilietiškumo ir socialinių įgudžių stiprinimui, naudojant teatro metodus.

Renginio tikslas – taikomojo teatro metodais kelti diskusiją ir sąmoningumą apie LAISVĖS ir ŽODŽIO LAISVĖS sampratas, siprinti gebėjimus išreikšti save ir argumentuotai dalyvauti diskusijose. Renginį vedė profesionalus aktorius Oskar Vykogovski, kuris, naudodamas įtraukius teatro metodus, kvietė kiekvieną jaunuolį per skirtingus vaidmenis išreikšti save. Po vaidinimų vyko diskusija apie žodžio laisvę, saviraišką, demokratiją, pilietiškumą. Buvo diskutuojama, kur baigiasi žodžio laisvės ribos ir kur prasideda įžeidinėjimai. Aktorius pastebėjo, kad romų jaunuoliai turi itin žemą savivertę, bijo diskutuoti, išreikšti save, todėl labai svarbu per užsiėmimus siekti įgalinti jaunuolių balsą, stiprinti motyvaciją ir pasitikėjimą savimi.