Naujienos

Gruodžio 7d. įvyko Romų nevyriausybinių organizacijų, organizacijų dirbančių romų srityje atstovų bei projekto „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis 5 dalis“ tarpininkų, dirbančių Vilniuje ir Kybartuose, susitikimas.

Susitikimas vyko tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respubliko Vyriausybės, tačiau buvo sudaryta galimybė dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Susitikime buvo pristatytas Nacionalinio romų veiksmų plano 2022-2023 m projektas ir jo priemonės.Buvo aptartas jų veiksmingumas ir ieškomi būdai kaip jas patobulinti.

Kitas  Nacionalinio romų veiksmų plano 2022-2023 m. projekto aptarimas numatytas 2022 m. sausio mėn.