Naujienos

Sausio 27 d. Lietuvoje minima Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena
Šią Jungtinių tautų organizacijos patvirtintą atmintiną dieną pagerbiamos Antrajame pasauliniame kare nacių ir jų talkininkų įvykdytų masinių žudynių aukos, skatinamos švietimo programos, siekiant skleisti tolerancijos idėjas ir ugdyti nepakantumą antisemitizmui. Pirmą kartą Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena buvo paminėta 2005 metais, kai Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją ir paragino visas pasaulio šalis kasmet sausio 27-ąją minėti šią dieną. Būtent 1945 metų sausio 27 dieną buvo išvaduotas Aušvico lageris Lenkijoje, kuriame naciai sunaikino pusantro milijono žmonių, iš kurių beveik 1,1 milijono – žydų. JTO Generalinės Asamblėjos Asamblėjos rezoliucijoje besąlygiškai smerkiamos visos religinio nepakantumo, kurstymo, persekiojimo ar smurto apraiškos prieš asmenis ar bendruomenes dėl etninės kilmės ar religinių įsitikinimų. Priėmusi šią rezoliuciją Generalinė Asamblėja paragino valstybes – JTO nares – parengti švietimo programas, kad Holokausto, didžiausio nusikaltimo žmonijos istorijoje, pamokos visiems laikams išliktų būsimųjų kartų atmintyje ir padėtų užkirsti kelią genocido aktams. Prie penkių šios rezoliucijos autorių (Australijos, Izraelio, Kanados, Rusijos ir JAV) prisidėjo dar 100 šalių.
Kviečiame pagerbti aukas tylos minute.