Naujienos

iesnales stovykla

Tautinių mažumų departamentas, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programą, 2018 metų pabaigoje skelbė projektų konkursus 2019 metams.

Šiemet Tautinių mažumų departamentas finansavo keturių krypčių kultūrų plėtotės projektus:
• Tautinių mažumų kultūros sklaidos;
• Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje;
• Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo;
• Tautinių mažumų kultūros sklaidos visuomenės informavimo priemonėse.

119 projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, skirtas 171 tūkst. Eur finansavimas.

26 projektams, skirtiems vykdyti pilietiškumo ugdymo, tarpkultūrinio dialogo ir atminties įprasminimo veiklas, skirtas Pietryčių Lietuvos regionui, skirta 53 tūkst. Eur.

21 kultūros projektui, skirtam stiprinti tautinių mažumų vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo veiklas, skirta 23 tūkst. Eur.

11 projektų, įgyvendinančių iniciatyvas, skirtas tautinių mažumų žiniasklaidos priemonių bei nevyriausybinių organizacijų informacinio raštingumo ir atsparumo propagandos poveikiui didinimui skirta 30 tūkst. Eur.

Tarp šių projektų buvo finansuoti 4 projektai, skirti romų kultūros sklaidai ir integracijai:
Lietuvos romų bendruomenė gavo 6000 tūkst. eurų projektui ,,Tarptautinė romų diena 2019“;
Romų integracijos centrui buvo skirtas 1000 eurų projektui ,Romų muzikos festivalis ,,Tambūrinas“. Taip pat buvo paremti du dienos centrai, dirbantis su romų vaikais ir jaunimu: Panevėžio vaikų dienos centrui buvo skirta 1800 eurų, o Lietuvos sakaliukų sąjungos dienos centrui ,,Padėk pritapti“ – 800 eurų.
VšĮ ,,Dokumedija“ gavo 1950 eurų dviejų dalių tinklalaidės epizodo „Romų genocido atmintis“ kūrimui.