Naujienos

Atsižvelgdamas į projektų vertinimo komisijos rekomendacijas, Tautinių mažumų departamentas skyrė dalinį 259 tūkst. Eur finansavimą iš valstybės biudžeto tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklų projektams 2019 metais.
195 tūkst. Eur. skirta devyniems Kauno įvairių tautų kultūrų centro, Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro, Tautinių bendrijų namų bei Visagino kultūros centro projektams. Skirtos lėšos bus panaudotos vaikų ir suaugusiųjų neformaliajam švietimui, lietuvių kalbos kursams, tarpkultūrinio dialogo plėtojimui, tautinių bendrijų tautinio tapatumo puoselėjimui, tautinių bendrijų kultūrinei-švietėjiškai veiklai.
Dar 64 tūkst. eurų skirta dviem VšĮ Romų visuomenės centro programoms, įgyvendinančioms romų sociokultūrinę integraciją.