Naujienos

susitikime muziejuje pav

Gegužės 11 d. Tautinių mažumų departamente įvyko „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ romų tarpininkų, dirbančių skirtinguose Lietuvos regionuose, susitikimas.

Pirmoje susitikimo dalyje tarpininkai iš Jonavos, Panevėžio, Vilniaus, Eišiškių ir Kybartų aptarė projekto įgyvendinimą. Antra susitikimo dalis buvo skirta VšĮ „Menas gerovei“ direktorės Ievos Petkutės paskaitai „Meninė veikla kaip priemonė kurti ir stiprinti bendruomenę“.

Paskaitos metu buvo pristatyta socialinės įtraukties proceso sąvoka ir sėkmingų socialinės traukties projektų pavyzdžiai. Vienas iš tokių projektų yra „Susitikime muziejuje“. Jo metu muziejai bendradarbiauja su žmonių, patiriančių socialinę atskirti, organizacijomis (pavyzdžiui, globos ir slaugos institucijomis, dienos centrais ir t.t.). Šis bendradarbiavimas yra naudingas tiek muziejams, kadangi jie pritraukia naują auditorija ir tampa bendruomenės centru, tiek ir pačiai auditorijai, kurios izoliacija mažėja, o meno patyrimas ir teigiama patirtis auga. Kiti VšĮ „Menas gerovei“ projektai taip pat sutelkia dėmesį į meną, kaip instrumentą žmogaus gerovei pasiekti.