Naujienos

Tautinių mažumų departamentas tęsia 2016 m. pradėtą projektą „Vietinės Romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ ir pradeda įgyvendinti jo ketvirtąjį etapą.
Šis projekto etapas truks vienerius metus iki 2021 metų rugpjūčio 15 d. Projekto biudžetas – 67 912 eurų.

Projekte dirbs 4 tarpininkai – Vilniuje, Jonavoje, Panevėžyje ir Kybartuose, kurie padės romams bendrauti su vietos valdžios atstovais sprendžiant romų problemas. Taip pat Kybartuose dirbs tarpininkas – lietuvių kalbos mokytojas, kuris padės suaugusiems romams mokytis lietuvių kalbos.

Projekte yra numatyti seminarai ir mokymai romų moterims ir jaunimui, seminaras tėvams, susitikimai savivaldybėse su vietos valdžios atstovais ir romų bendruomene – bus suorganizuoti susitikimai savivaldybėse, organizuoti susitikimai su romų NVO ir vietos romų platformų koordinatoriais. Tai pat bus vystoma veikla, kuria siekiama suteikti daugiau galimybių romų jaunimui ir moterims: suorganizuotas regioninis seminaras romų jaunimo lyderiams iš Baltijos šalių, regioninis seminaras romų moterims iš Baltijos šalių,  ankstyvų vedybų prevencijos seminaras, renginys romų tėvams.

Taip pat projekte numatyta dalintis ir gerąja patirtimi – planuojama  organizuoti pažintinį vizitą į Slovėniją bei dalyvauti seminare, kurio tikslas – pristatyti ERIAC (Europos romų menų ir meno instituto) veiklą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, Lygybės ir Pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis