Naujienos

Lapkričio 6-8 dienomis, Europos Tarybos Jaunimo departamentas bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Romų visuomenės centru, organizavo Lietuvos romų jaunimo mokymus apie romų genocidą ir žmogaus teises.
Mokymų tikslas – stiprinti 25 jaunimo lyderių ir žmogaus teisių aktyvistų gebėjimus ir skatinti juos organizuoti neformalią Lietuvos jaunimo švietėjišką veiklą apie romų genocidą vadovaujantis „Teisės prisiminti“ vadovėliu. Mokymų metu dalyviai sužinojo romų genocido Lietuvoje istoriją, daug diskutavo apie žmogaus teises ir kaip jas apginti, parengė pasiūlymus Jaunimo departamentui prie SADM dėl naujai rengiamos Jaunumo strategijos 2020-2028.