Multikultūrinis vaikų ir jaunimo dienos centras „Padėk Pritapti“

Multikultūrinis vaikų ir jaunimo dienos centras „Padėk Pritapti“

 

Pirmininkė: Inga Kreivėnaitė
Tel. +370 628 98 903
El. p. ing.kreivenaite@gmail.com

Projektų vadybininkė: Agnieška Avin
El.p. agneska.avin@gmail.com

Adresas: T. Ševčenkos g. 16B, Vilnius


„Padėk pritapti“ – tai nuo 2009 metų veikiantis multikultūrinis vaikų ir jaunimo dienos centras, kuriame kasdien susitinka romų, lietuvių, rusų, lenkų ir kitų tautybių vaikai. Tai nevyriausybinė, pelno nesiekianti, demokratijos, teisingumo, solidarumo, lygybės, pilietiškumo ir savanorystės principais besivadovaujanti organizacija, kurios tikslas – socialinės atskirties mažinimas, pažeidžiamų grupių integracija, tolerancijos skatinimas per švietimą, edukaciją, neformalųjį ir įtraukųjį ugdymą.

Nuo 2019 metų organizcija veikia kaip Atvira jaunimo erdvė, kurioje yra skatinamas turiningas jaunuolių užimtumas. Visos „Padėk pritapti“ veiklos orientuotos į edukaciją, socialinių įgūdžių lavinimą, bendruomeniškumą, pagarbą kiekvienam lankytojui, pasitikėjimo kūrimą, darbą su šeimomis, stereotipų griovimą, visuomenės švietimą.

„Padėk pritapti“ taip pat užsiima advokacija – organizacija nuolat bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, atstovauja romų ir kitų, socialinę atskirtį patiriančių, šeimų teises ir šviečia visuomenę griaudami stereotipus.

Daugiau informacijos:

Padėk pritapti – Padėk pritapti (padekpritapti.lt)

Padėk Pritapti | Facebook

„Padėk pritapti“ vizitas į Turkiją, 2022

Romų jaunimo vasaros stovykla Vilniuje, 2022

Daržininkystės sezono pradžia, Vilnius, 2022