Darbo rinka

Darbo rinka

Dalyvavimas darbo rinkoje

Romų tautybės žmonių nedarbas išlieka aukštas. Remiantis 2021 m. visuotinio surašymo duomenimis 2021m. nedirbo 27% romų. Palyginus su 2011 m. nedarbas sumažėjo 6,3 %.

Nežymiai, tačiau augo romų dalis, kurių pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra darbo užmokestis: nuo 5% 2011 m. iki 6,1 % 2021m.

Pensijos

Palyginus su lietuviais, žymiai mažiau romų gauna pensijas.

Romų integraciją į darbo rinką skatinantys projektai.

Nuo 2004 m. buvo įgyvendinti trys projektai, kurie padėjo socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems romams integruotis į darbo rinką. Vykdant projektus sukurti ir išbandyti romų įdarbinimo modeliai, parengtos mokymo programos ir metodinės rekomendacijos įdarbinimo tarpininkavimo specialistams. Šiuo metu vykdomas projektas „Dirbkime kartu su romais – naujos darbo galimybės ir iššūkiai“.