Visuomenės nuostatos

Analizuojant gyventojų apklausų rezultatus matyti, kad neigiamos nuostatos romų tautinės mažumos atžvilgiu nepriklausomybės laikotarpiu keitėsi nedaug: su romais vienoje kaimynystėje nenorintys gyventi ir dirbti vienoje darbovietėje teigė daugiausia iš visų etninių grupių gyventojų. Nuo 2010 m. fiksuojamas neigiamų nuostatų romų atžvilgiu didėjimas Vilniaus mieste.