Sveikatos apsauga

Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plane numatyta didinti sveikatos paslaugų prieinamumą romų tautybės žmonėms. Tai svarbu, nes romai patiria didesnę riziką patekti į neapdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu kategoriją ir taip praranda galimybes gauti visas teisės aktų numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) dažniau neturi vyrai (20 proc.) nei moterys (9 proc.) – paprastai tai darbo neturintys ir darbo biržoje neregistruoti asmenys. Privalomuoju sveikatos draudimu yra apdrausti visi vaikai iki 18 metų, taip pat moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų. 2015 m. atliktos apklausos duomenimis, 29 proc. romų savo sveikatą įvertino kaip „blogą ir labai blogą“, 50 proc. nurodė sergantys lėtine liga arba turintys ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Romų grupėje moterys dažniau minėjo turinčios ilgalaikių sveikatos sutrikimų, 25 proc. apklaustų moterų nurodė, kad per pastaruosius metus negavo reikalingos medikų pagalbos, 31 proc. į gydytojus nesikreipė dėl laiko stokos (dėl vaikų priežiūros, darbo). 26 proc. romų kaip pagrindinę priežastį, kodėl negavo reikiamos medikų konsultacijos, nurodė gydymo, ligoninių baimę.