Sveikatos apsauga

Sveikatos apsauga

 

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas romų tautybės asmenims

Visi privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdrausti asmenys turi teisę Lietuvoje gauti gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas be papildomų mokesčių. Ši teisė įgyjama mainais į nenutrūkstamai kas mėnesį mokamas nustatyto dydžio PSD įmokas. Už gyventojus, kurie priklauso socialiai jautrioms gyventojų grupėms, PSD įmokas sumoka valstybė.  Absoliuti dauguma romų tautybės asmenų yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir gauna būtinas sveikatos priežiūros paslaugas.

Subjektyvus sveikatos vertinimas

Remiantis 2020 m. tyrimo „Romų tautybes asmenų padėtis“ duomenimis, palyginus su 2015 m. kiek pagerėjo subjektyvus savo sveikatos vertinimas romų grupėje – vaikų iki 15 m. ir darbingo amžiaus (16–44 m.) suaugusiųjų bendras sveikatos būklės vertinimas nežymiai pagerėjo – daugėjo atsakiusiųjų, kad jų sveikata gera arba labai gera, mažėjo vertinančių savo sveikatos būklę vidutiniškai. Tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo vyresnio amžiaus (45 m. ir vyresni) romų tautybės asmenų, kurie savo sveikatą vertino kaip blogą ir labai blogą. Lyginant su visos Lietuvos gyventojų rodikliais, romų grupėje yra daugiau savo sveikatą prastai vertinančių žmonių, ypač darbingo amžiaus ir vyresnėse amžiaus grupėse. Abejose grupėse – romų ir visos Lietuvos gyventojų – aptinkamas statistiškai reikšmingas ryšys tarp amžiaus ir sveikatos vertinimo: kuo vyresni tyrimo dalyviai, tuo didesnė tikimybę, kad savo sveikatą jie vertins kaip blogą ar labai blogą. Tačiau tarp visų suaugusių Lietuvos gyventojų ryšio stiprumas yra didesnis nei romų grupėje – tai reiškia, kad yra kitų, ne su amžiumi ir natūraliu senėjimu, susijusių veiksnių, kurie lemia prastesnį sveikatos vertinimą romų tarpe.

Romų vaikų skiepijimo apimtys

2018 m. buvo atliktas tyrimas ,,TIKSLINĖS GRUPĖS VAIKŲ  SKIEPIJIMO APIMČIŲ TYRIMO

DUOMENŲ ANALIZĖ“. Viena iš tyrimo užduočių- įvertinti Lietuvoje gyvenančių romų vaikų iki 18 metų, paskiepytų nuo tuberkuliozės, hepatito B, pneumokokinės infekcijos, tymų, epideminio parotito, raudonukės, difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae skiepijimo aprėptis. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Lietuvoje gyvenantys romų vaikai iki 18 metų, nepakankamai paskiepyti nuo tuberkuliozės, hepatito B, pneumokokinės infekcijos, tymų, epideminio parotito, raudonukės, difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae, o skiepijimo aprėptys yra ženkliai mažesnės nei tarp visų šalies vaikų.

 

skiepu-leidinys-5.pdf (ulac.lt)