Kultūra

Romų kultūros ir tradicijų puoselėjimas ir sklaida

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet remia tradicinius romų renginius, puoselėjančius romų kalbą, papročius, istoriją ir supažindinančius visuomenę su savita romų bendruomenės kultūra. Kasmet vyksta Romų dienos šventės, romų holokausto minėjimai, romų kalbos dienai skirti renginiai. Taip pat Lietuvoje veikia 3 sekmadieninės mokyklos – Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro sekmadieninė mokykla, Šiaulių romų integracijos centro sekmadieninė mokykla ir Romų visuomenės centro sekmadieninė mokykla.


KASMETINIAI RENGINIAI

Balandžio 8 d. Lietuvoje švenčiama Tarptautinė romų diena. Jos metu vyksta įvairūs renginiai, koncertai, kuriuose kartu su žymiais Lietuvos atlikėjais koncertuoja romų ansamblis „Sare Roma“. Renginių metu visuomenė turi galimybę susipažinti su romų kultūros paveldu, tradicijomis ir istorija.


Gegužės mėnesį Šiauliuose vyksta romų jaunimo muzikos konkursas-festivalis „Tambūrinas“. Festivalyje dalyvauja garsūs romų atlikėjai ir muzikiniai kolektyvai, romų jaunimo grupės turi galimybę pristatyti savo menines šokio ir muzikos programas. Festivalis padeda suburti romų ir kitų tautų jaunimą bendrai veiklai, paskatinti romų jaunimą puoselėti romų kultūrą.


Rugpjūčio 2 d. Panerių memoriale vyksta Tarptautinės romų Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas. Minėjimui minėjimui skirtuose renginiuose dalyvauja romų bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos, visuomenininkai, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai.


Lapkričio 5 d. minima Tarptautinė romų kalbos diena. 1971 metais Pirmojo romų kongreso metu ji buvo pripažinta oficialia romų kalba Europoje. Romų kalbos pripažinimą, vartojimą, mokymą ir mokymąsi remia Europos Taryba, pažymėdama, jog kalbos išsaugojimas prisideda prie savo tautos kultūros paveldo puoselėjimo.


ERIAC – Europos romų menų ir kultūros institutas

 

2017 m. vasarą Berlyne, Vokietijoje buvo atidarytas Europos romų menų ir kultūros institutas (ERIAC). Jis buvo įkurtas Europos Tarybos, Atviros visuomenės fondo, aktyvių romų lyderių iniciatyva.

Europos romų menų ir kultūros institutas yra skirtas didinti romų savivertę, mažinti neigiamą visuomenės nuostatą ir požiūrį romų atžvilgiu, tam pasitelkiant romų kultūrą, meną, istoriją ir žiniasklaidą.

ERIAC komunikuoja visuomenėje skleidžiant teigiamą romų įvaizdį, informaciją apie jų tardicijas ir tautybę bei kuriant tarpusavio pagarbą ir toleranciją.

Čia galite plačiau susipažinti su instituto veikla