Kultūra

Romų kultūros ir tradicijų puoselėjimas ir sklaida

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet remia tradicinius romų renginius, puoselėjančius romų kalbą, papročius, istoriją ir supažindinančius visuomenę su savita romų bendruomenės kultūra. Kasmet vyksta Romų dienos šventės, romų holokausto minėjimai, romų kalbos dienai skirti renginiai. Taip pat Lietuvoje veikia 3 sekmadieninės mokyklos – Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro sekmadieninė mokykla, Šiaulių romų integracijos centro sekmadieninė mokykla ir Romų visuomenės centro sekmadieninė mokykla.


PROJEKTAI  

Muzikinė pjesė „SAMUDARIPEN. Mergaitė iš vagono“  tai jungtinis projektas, tikrais faktais paremta istorija, kuria siekiama    paminėti ir paviešinti žinią apie įvykdytą romų holokaustą bei atskleisti, kokie istoriniai faktai lėmė romų tautos likimą, renginys. Tokiu būdu norima sumažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį ir leisti Lietuvos gyventojams giliau pažinti romų istoriją.

Pjesė pasakoja, kaip romų šeima važiuoja vagone į koncentracijos stovyklą, o gretimais bėgiais važiuoja ir žydų šeimos.  Trumpuose sustojimuose romų mergaitė bendrauja su žydų berniuku, bet vieną dieną vagonui sustojus, mergaitė nebeturi kam pamojuoti. Kelionės metu romai nepraranda vilties, dainuoja, netgi šoka. Tačiau visko pabaigoje lieka tik vėjo sklaidomi pelenai.

Atlikėjai: operos solistas Rafailas Karpis, Judita Leitaitė, romų atlikėjas Ištvanas Kvik, ansamblis Sare Roma, Giunter Light orkestras, perkusija – Arkadijus Gotesmanas.

Dirigentas – Donatas Katkus; Režisierius – Marius Jampolskis

Pjesės pristatymas Youtube kanale: Muzikinė pjesė „SAMUDARIPEN. Mergaitė iš vagono“ 

KASMETINIAI RENGINIAI

Balandžio 8 d. Lietuvoje švenčiama Tarptautinė romų diena.  Tarptautinė romų diena balandžio 8-ąją pasaulyje minima jau seniai – ji buvo įteisinta 1990 m. Lenkijoje per Pasaulinį romų kongresą, siekiant prisiminti pirmą didelį tarptautinį romų atstovų susitikimą 1971-aisiais Londone. Šventiniai ir gražūs minėjimai vyksta daugelyje tų šalių, kur gyvena didesnės romų bendruomenės.

Lietuvoje kiekvienais metais šiai dienai paminėti vyksta įvairūs renginiai, koncertai. O nuo 2018 metų organizuojamas festivalis „GIPSY FEST“, kuriuo siekiama parodyti, jog romų bendruomenė yra puoselėjanti savo vertybes ir tradicijas, ir tuo pačiu atvira visiems; siekianti stiprinti tautinių bendruomenių kultūrinius ryšius, stiprinti lietuvių bei romų kultūrinį bendradarbiavimą.

Festivalio šūkis – „Romas ne džinas“. Šis šūkis – pirmas žingsnis siekiant laužyti stereotipus.

„Žmogus iš prigimties toks jau yra, kad nežinodamas, nepažindamas, susikuria istorijas, fantazijas, kaip kas galėtų būti. Tas pats vyksta ir kalbant apie romus – žmonės nepažįsta mūsų tautos, nežino, kas mes, kokie mes, todėl dažnai romus mistifikuoja, priskiria tam tikrų savybių, galių. O mes juk – paprasti žmonės. Tokie, kaip jūs. Mums taip pat skauda širdį, mes taip pat verkiame ir džiaugiamės, jaučiame, mylime ar nemėgstame. Tad šis šūkis yra kvietimas sustoti ir pagalvoti. Romas – ne džinas, ne burtininkas, ne kerėtojas, romas – toks pats žmogus, kaip ir visi kiti. Pažinkite mus. Ir priimkite mus tokius, kokiais mes esame – tiesiog žmonėmis“, – sako festivalio organizatorius ir grupės „Sare roma“ lyderis Ištvanas Kvik.

Romų tarpautiniai dienai paminėti 2019 m. vyko konferencija Lietuvos respublikos Seime. Tai oficiali dalis – kvietimas atsigręžti į romų problemas Lietuvoje bei Europoje,  Vilniaus Gedimino prospekte žygiavo muzikinė eisena, o vakare Katedros aikštėje vyko Lietuvos ir užsienių žvaidžių koncertas, Ugnies teatro ir cirko akrobatų pasirodymai.

Daugiau informacijos apie: „GIPSY FEST 2019“

Festivalio pristatymas Youtube kanale: Gipsy Fest 2019, Vilnius, Lithuania

Šaltinis: www.vilniuskc.lt


Gegužės mėnesį Šiauliuose vyksta romų jaunimo muzikos konkursas-festivalis „Tambūrinas“. Festivalyje dalyvauja garsūs romų atlikėjai ir muzikiniai kolektyvai, romų jaunimo grupės turi galimybę pristatyti savo menines šokio ir muzikos programas. Festivalis padeda suburti romų ir kitų tautų jaunimą bendrai veiklai, paskatinti romų jaunimą puoselėti romų kultūrą.


Rugpjūčio 2 d. Panerių memoriale vyksta Tarptautinės romų Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas. Minėjimui minėjimui skirtuose renginiuose dalyvauja romų bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos, visuomenininkai, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai.


Lapkričio 5 d. minima Tarptautinė romų kalbos diena. 1971 metais Pirmojo romų kongreso metu ji buvo pripažinta oficialia romų kalba Europoje. Romų kalbos pripažinimą, vartojimą, mokymą ir mokymąsi remia Europos Taryba, pažymėdama, jog kalbos išsaugojimas prisideda prie savo tautos kultūros paveldo puoselėjimo.


ERIAC – Europos romų menų ir kultūros institutas

 

2017 m. vasarą Berlyne, Vokietijoje buvo atidarytas Europos romų menų ir kultūros institutas (ERIAC). Jis buvo įkurtas Europos Tarybos, Atviros visuomenės fondo, aktyvių romų lyderių iniciatyva.

Europos romų menų ir kultūros institutas yra skirtas didinti romų savivertę, mažinti neigiamą visuomenės nuostatą ir požiūrį romų atžvilgiu, tam pasitelkiant romų kultūrą, meną, istoriją ir žiniasklaidą.

ERIAC komunikuoja visuomenėje skleidžiant teigiamą romų įvaizdį, informaciją apie jų tardicijas ir tautybę bei kuriant tarpusavio pagarbą ir toleranciją.

Čia galite plačiau susipažinti su instituto veikla