Švietimas

2001 ir 2011 m. gyventojų ir būstų surašymų duomenys atskleidė svarbius išsilavinimo pokyčius – 2011 m. romų tautybės žmonių išsilavinimas pastebimai augo. Kelis kartus sumažėjo neraštingų ir nebaigusių pradinės mokyklos asmenų, išaugo pradinį išsilavinimą turinčių romų dalis, taip pat daugėjo pagrindinį išsilavinimą turinčių žmonių.

Tačiau pastebimas vidurinį ir aukštąjį įsilavinimą įgijusių asmenų skaičiaus mažėjimas.

 

 

Romų vaikų išsilavinimas 2001–2015 m. pastebimai keitėsi – palyginti su 2001 m. surinktais duomenimis, neraštingumas ir nebaigtas pradinis išsilavinimas šioje amžiaus grupėje mažėjo 39 proc. (2001 m. – 47 proc., 2011 m. – 11 proc., 2015 – 8 proc.), daugėjo pagrindinį išsilavinimą įgijusių asmenų nuo 7 iki 27 proc. 2011 m. romų vaikų (10–19 m.) išsilavinimas nuo bendraamžių vaikų visoje Lietuvoje ryškiau skyrėsi tik įgyjant vidurinį išsilavinimą, o neraštingumo, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo rodikliai skyrėsi 1–5 proc. (2001 m. skirtumai siekė 11– 36 proc.).

Romų vaikai ir jaunimas lanko neformaliojo ugdymo grupes, dalyvauja kitose popamokinėse veiklose. 2015 m. duomenimis, 33 proc. romų vaikų lanko vaikų dienos arba vaikų užimtumo centrus.

Vieta Romų visuomenės centras Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras Lietuvos sakaliukų sąjunga „Padėk pritapti“
Veikla Ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas; dienos centro „Laipteliai į viršų“ renginiai, socialinių įgudžių ugdymo, pagalbos sprendžiant socialines problemas, paslaugos. Socialinis, etinis, intelektualinis, fizinis ugdymas; popamokinė veikla. Romų kultūros ir tradicijų puoselėjimas. Pagalba sprendžiant socialines problemas. Popamokiniai užsiėmimai su romų tautybės vaikais. Romų kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

Rekomendacijos mokytojams ir socialiniams pedagogams

Romų vaikų dalyvavimas iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo įstaigose:

Ugdymo įstaigos_Romai_2019 09 01

 Ugdymo įstaigos_Romai 2018-09-01

Ugdymo įstaigos_Romai _2017 09 01