Moterų situacija

Lietuvos romų grupėje kiek didesnę dalį sudaro moterys nei vyrai. Ryškūs pasiskirstymo pagal lytį netolygumai matomi 30 m. ir vyresnių romų grupėje – čia moterys sudaro 57 proc., vyrai – 43 proc. Lietuvos romų.

Esama romų tautybės moterų ir vyrų išsilavinimo skirtumų, tačiau jie nėra labai dideli – kiek daugiau moterų yra neraštingų ir neturinčių pradinio išsilavinimo (skirtumas – 1 proc.) ar turinčių tik pradinį išsilavinimą (skirtumas – 3 proc.), kiek daugiau vyrų yra įgiję pagrindinį išsilavinimą (skirtumas – 4 proc.).

Moterų dalyvavimas visuomeniniame gyvenime

Sunkumai, su kuriais dažniausiai susiduria romės darbo rinkoje:

Ypatingai moterų integraciją į darbo rinką apsunkina ankstyvos santuokos – maždaug ketvirtadalis (25 proc.) romių mergaičių pirmo vaiko susilaukia būdamos nepilnametės (jaunesnės nei 18 metų).

Nors moterų, aktyviai dalyvaujančių visuomeniniame ir politiniame gyvenime, skaičius nėra didelis, jų vykdoma veikla yra labai svarbi stiprinant romų tautinės mažumos integraciją Lietuvoje. Iš septynių aktyviai veikiančių romų nevyriausybinių organizacijų, keturioms vadovauja moterys. Tautinių bendrijų taryboje romų tautinę mažumą atstovauja ,,Romų integracijos namų“ pirmininkė Božena Karvelienė.