Bendra informacija

Lietuvos romų demografiniai bruožai

Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis

Remiantis Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis Lietuvoje 2021 m. sausio 1 d. gyveno  84,6 proc. lietuvių. Didžiausia tautinė mažuma- lenkai, kurie sudaro 6,5 proc. visos populiacijos. Romai yra viena mažiausių tautinių grupių. Lietuvoje gyvena 2251 romų tautybės gyventojas ir tai sudaro apie 0,08 proc. visų gyventojų. 1989 -2011 metais romų skaičius tolygiai mažėjo. Tai atitiko bendrą Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimą. Pastaraisiais metais romų Lietuvoje šiek tiek padaugėjo.

Gyvenamoji vieta

 

Remiantis 2021 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis didelė dalis romų gyvena miestuose. Palyginus su 2011 metais, ši dalis šiek tiek sumažėjo nuo 81 proc. iki 78 proc.  ir padaugėjo kaimuose gyvenančių romų dalis  nuo 19 proc. iki 22 proc.

Apie ketvirtadalį visos Lietuvos romų tautybės gyventojų gyveno Vilniaus miesto savivaldybėje. Taip pat didelės (sudarančios virš 5 proc. visos romų populiacijos) romų bendruomenės gyveno Kauno miesto, Panevėžio miesto, Jonavos raj., Vilkaviškio raj., Klaipėdos m., Šiaulių raj., Anykščių raj., Marijampolės, Šiaulių m., Ukmergės raj., Šalčininkų raj. savivaldybėse. Kitose savivaldybėse romų populiacija buvo pasiskirsčiusi gana tolygiai ir kiekvienoje iš jų neviršijo daugiau negu 3 proc. visos romų populiacijos Lietuvoje.

Gyventojų sudėtis pagal amžių ir lytį

Romų gyventojų struktūra pasižymi išskirtinėmis savybėmis, tiek palyginus su lietuvių, tiek su kitų tautinių bendrijų demografine struktūra. Remiantis 2021 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis romų populiacijos Lietuvoje demografinei struktūrai būdinga santykinai didelė jauno amžiaus gyventojų dalis ir santykinai maža vyresnio amžiaus gyventojų dalis (ypač palyginus su lietuvių tautybės gyventojais).

Lietuvių ir  romų amžiaus struktūra procentais Lietuvoje 2021 m. sausio 1 d.

Tiek tarp lietuvių, tiek tarp romų didesnę dalį gyventojų populiacijos sudarė moterys. Vyrų ir moterų dalis procentais tarp Lietuvoje gyvenančių romų ir lietuvių statistiškai reikšmingai 2021 m. nesiskyrė.

Romai ir lietuviai pagal santuokinį statusą

Lietuvos gyventojų surašymo rezultatai rodo, kad daugiau negu pusė romų tautybės vyrų ir moterų gyvena nesusituokę. Santuokoje gyveną tik 13,3 proc. romų vyrų ir tiek pat romių moterų

Vyresnių nei 15 metų vyrų ir moterų santuokinis statusas, Lietuvoje 2021 m. sausio 1 d.