Teisė į būstą

Romai dažniausiai gyvena valstybei ar savivaldybei priklausančiuose būstuose. Mažiau romų turi nuosavą būstą privačios nuosavybės teisėmis, romų tautybės žmonėms yra sunku išsinomuoti būstą iš privačių asmenų dėl patiriamos diskriminacijos ir neigiamų visuomenės nuostatų. 2009– 2013 m. visuomenės nuostatų tyrimų rezultatai rodo, kad nuomoti būsto romams nenorėtų apie du trečdalius Lietuvos gyventojų.

Nors romų namų ūkiai paprastai yra didesni (viename romų namų ūkyje vidutiniškai gyvena 4,8 asmens), vidutinis romų gyvenamojų būstų plotas yra mažesnis nei vidutinis šalies gyventojų būstų plotas. Mažuose ir dideliuose daugiabučiuose gyvena panašus skaičius (28 proc.) romų šeimų.

 

 

Problemos, su kuriomis susiduria asmenys romų namų ūkiuose

Romų gyvenamojo būsto sąlygų gerinimas, romų skatinimas įsigyti būstą ir apmokymas jį prižiūrėti ilguoju laikotarpiu gali padėti užtikrinti romų teisę į būstą ir spręsti su tuo susijusias problemas.