Teisė į būstą

Romų gyvenamojo būsto sąlygos

Analizuojant tyrimo ,,Romų tautybės asmenų padėtis 2020 metais“ (toliau- 2020 m. tyrimas) ir 2021 m. gyventojų surašymo duomenis, pastebima, jog romų tautybės asmenų gyvenamojo būsto sąlygos yra pagerėjusios.

Vienas iš rodiklių vertinant gyventojų gyvenimo kokybę ir gyvenimo sąlygas yra patogumai būste. Patogumai būste – tai vandens tiekimo sistema, tualetas su vandens nuleidimo sistema, vonios įrenginiai, centrinis šildymas.

Patogumų romų būstuose pokytis per 10 metų (2011 -2021 m. surašymo duomenų analizė)

Romų patogumai būstuose pagal savivaldybes

Nuosavybės forma

Romai dažniausiai gyvena valstybei ar savivaldybei priklausančiuose būstuose. Mažiau romų turi nuosavą būstą privačios nuosavybės teisėmis

Lyginant su 2015 m. tyrimo duomenimis, šie duomenys reikšmingai nesikeitė.