Apie projektą

PROJEKTAS ,,VIETINĖS ROMŲ PLATFORMOS- KELIAS LINK BENDRADARBIAVIMO SU SAVIVALDYBĖMIS “

Nuo 2016 m. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdo Europos Komisijos finansuojamą projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ir romų bendruomenės, siekiant užtikrinti romų integraciją į Lietuvos visuomenę.

Svarbiausia projekto idėja- kurti ,,romų platformas“ tose savivaldybėse, kur telkiasi didžiausios romų bendruomenės. ,,Romų platformų“ veiklą užtikrina tarpininkai, kurie padeda vietos romų bendruomenei ir savivaldybės institucijoms sukti darnius bendradarbiavimo santykius. Nuo projekto pradžios ,,Romų platformos“ buvo įkurtos  Vilniuje,  Panevėžyje,  Marijampolėje, Šiauliuose, Kybartuose, Jonavoje, Eišiškėse (Šalčininkų rajonas). Šiuo metu veikia keturios ,,Romų platformos“-  Vilniuje, Jonavoje,  Marijampolėje ir Kybartuose. Jose dirbantys tarpininkai padeda romams spręsti iškilusius klausimus įvairiose savivaldybės institucijose; bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, siekiant užtikrinti lankomumą; organizuoja įvairius renginius romų vaikams ir šeimoms; pristato romų kultūrą ir tradicijas vietos bendruomenei.

Į projekto „Romų platforma – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ yra įtrauktos veiklos, skirtos romų jaunimo ir moterų įgalinimui. Jiems  organizuojami renginiai, skatinantys pilietiškumą, aktyvumą ir socialinių įgūdžių lavinimą.

Kadangi romai dažnai susiduria su diskriminacija, projektas daug dėmesio skiria  tolerancijos skatinimui ir kovai su neigiamais stereotipais.

Šiuo metu įgyvendinamas penktas projekto etapas, kuris baigsis 2023 m. rugpjūčio mėnesį.

Dviejų metų (2021-2023 m.) projekto biudžetas apie 200 000 EUR.