Baltijos regiono romių asociacija

Baltijos regiono romių asociacija

Vadovė: Vaiva Poškaitė – Kovaliuk
Tel. +370 699 85 958
El. p. sareromalt@gmail.com


Baltijos regiono romių asociacija įsikūrė 2017 m. gruodžio 5 d. Iniciatyva įkurti tokio pobūdžio organizaciją gimė Europos Tarybos ir Lietuvos romų bendruomenės organizuotų mokymų romų jaunimui metu 2017 m. lapkričio mėnesį. Mokymų metu išaiškėjo, jog pažeidžiamiausia ir nesaugiausia romų bendruomenės dalis yra moterys, netgi vaikai turi daugiau socialinės apsaugos, nekalbant apie vyrus.

Baltijos regiono romių asociacija kartu su Lietuvos, Latvijos ir Estijos romų bendruomenėmis, kurios aktyviai palaikė idėją įkurti šią asociaciją, sudarė veiksmų planą ir veiklą pradėjo bendrais Lietuvos ir Latvijos projektais.

Jos tikslas – skatinti romų tautybės moterų įsitraukimą į visuomeniškas veiklas, padėti integruotis į visuomenę, tapti aktyvesne jos dalimi, padėti spręsti jų problemas. Asociacija užsiima neformalaus švietimo veikla, pilietiniu ugdymu, profesiniu tobulinimu, renginių, skirtų romėms moterims organizavimu bei kita panašia veikla.

Asociacijos vadovė ir įkūrėja – Vaiva Poškaitė-Kovaliuk.

Baltijos regiono romių asociacijos vadovė ir įkūrėja – Vaiva Poškaitė-Kovaliuk. Nuotrauka iš asmeninio archyvo.