Lietuvos romų bendruomenė

Lietuvos romų bendruomenė

Pirmininkas Išvanas Kvik

Tel. +37063721575

Adresas: Pupinės 1B, Vilnius

El. p. sareroma@takas.lt


Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas – Išvanas Kvik, aktyvus romų bendruomenės lyderis, dalyvaujantis sprendžiant romų integracijos klausimus. Jo vadovaujamas romų ansamblis ,,Sare Roma“tapo profesionaliu kolektyvu, skleidžiančiu romų muziką ir kultūrą įvairiose pasaulio šalyse.

Lietuvos romų bendruomenės tikslas – spręsti pagrindines romų problemas bei stengtis įtraukti romų jaunimą, skatinti bendruomenės aktyvumą sprendžiant bendruomenės problemas. Bendruomenė aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto romų integracijos darbo grupėje. Stengiantis pagerinti romų tautybės asmenų padėtį Lietuvoje, bendradarbiauja su kitomis šalies nevyriausybinėmis organizacijomis.

Lietuvos romų bendruomenė yra tarptautinės romų sąjungos IRU (International Romani Union), vienijančios viso pasaulio romų bendruomenes, narė, kartu su IRU organizuoja ilgalaikius projektus, kuriuose skatina romų kultūros pažinimą ir romų holokausto aukų ir atminimą.

Lietuvos romų bendruomenė dirba su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu. Šiuo bendradarbiavimu siekiama gerinti ir skatinti geresnį romų kultūros pažinimą, kartu ieškant sprendimų sprendžiant diskriminacijos problemas ir socialinės atskirties klausimą.

Bendruomenė dalyvauja įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros lėšomis finansuojamą keturių metų projektą ,,Dirbkime kartu su romais“, skirtą romų integracijai į darbo rinką. Taip pat kartu su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Europos Komisijos jaunimo platforma organizavo konferenciją, kuria siekta skatinti Baltijos regiono romų politinį aktyvumą ir įgalinti romus spręsti savo problemas.