Lietuvos romų bendruomenė (Vilnius)

Lietuvos romų bendruomenė (Vilnius)

Pirmininkas Išvanas Kvik
Tel. +37063721575
Adresas: Pupinės 1B, Vilnius
El. p. sareroma@takas.lt
Lietuvos romų bendruomenė | Facebook


 

 

Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas – Išvanas Kvik, aktyvus romų bendruomenės lyderis, dalyvaujantis sprendžiant romų integracijos klausimus. Jo vadovaujamas romų ansamblis ,,Sare Roma“tapo profesionaliu kolektyvu, skleidžiančiu romų muziką ir kultūrą įvairiose pasaulio šalyse.

Lietuvos romų bendruomenės tikslas – spręsti pagrindines romų problemas bei stengtis įtraukti romų jaunimą, skatinti bendruomenės aktyvumą sprendžiant bendruomenės problemas. Bendruomenė aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto romų integracijos darbo grupėje. Stengiantis pagerinti romų tautybės asmenų padėtį Lietuvoje, bendradarbiauja su kitomis šalies nevyriausybinėmis organizacijomis.

Lietuvos romų bendruomenė yra tarptautinės romų sąjungos IRU (International Romani Union), vienijančios viso pasaulio romų bendruomenes, narė, kartu su IRU organizuoja ilgalaikius projektus, kuriuose skatina romų kultūros pažinimą ir romų genocido aukų ir atminimą.

Bendruomenė dalyvavo įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros lėšomis finansuojamą keturių metų projektą ,,Dirbkime kartu su romais“ (2016-2022), skirtą romų integracijai į darbo rinką ir vykdė projektą „GALIU“ (2020-2022), kurio tikslas – įgalinti romų bendruomenę, skatinant socialinę integraciją. Šiuo projektu buvo siekiama ne tik suteikti romams galimybę aktyviau įsitraukti į vietos bendruomenės veiklas, bet ir skatinti dialogą tarp romų ir ne romų, taip mažinant neigiamas visuomenės nuostatas. Taip pat, kartu su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Europos Komisijos, jaunimo platforma organizavo konferenciją, kuria buvo siekiama skatinti Baltijos regiono romų politinį aktyvumą ir įgalinti romus spręsti savo problemas.

Lietuvos romų bendruomenė kasmet organizuoja renginį „Gypsy fest“. Tai tarptautinis romų kultūros festivalis, skirtas supažindinti visuomenę su romų kultūra, skatinantis priimti romus kaip visuomenės dalį ir ugdantis toleranciją vieni kitų atžvilgiu.

Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Išvanas Kvik įkūrė romų muzikos ir šokių kolektyvą „SARE ROMA“. Kolektyvas atlieka pasirodymus įvairiuose renginiuose.
„SARE ROMA“ Facebook puslapis

Taip pat, 2020 metais Išvanas Kvik atidarė romų restoraną „GYPSY Lounge & Grill“ Vilniuje, kuriame tiekiami romų tradiciniai patiekalai ir penktadienio bei šeštadienio vakarais groja gyva muzika.
„GYPSY Lounge & Grill“ Facebook puslapis

Nuotraukos autorius: Marius Kinsaitis, Gypsy Fest 2022

Nuotrauka: Socialinio verslumo mokymai, 2021 m. projektas „GALIU“

„SARE ROMA“ muzikos ir šokių kolektyvas

Restoranas „GYPSY Lounge & Grill“ Vilniuje


Išvan Kvik ir Veslav Dudzinski, GYPSY Lounge & Grill, Vilnius