Naujienos

Balandžio 5 d. Tautinių mažumų departamente vyko diskusija, skirta tarptautinei romų dienai „Romų identitetas – ar jis svarbus rengiant romų įtraukties dokumentus?“

Diskusijoje dalyvavo romų bendruomenės nariai, mokslininkai, valstybės institucijų atstovai.

Renginio dalyvius sveikino Departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Aušra Simoniukštytė pristatė romų Lietuvoje istorijos apžvalgą, Rumunijos Nacionalinės politikos mokslų ir administracijos mokyklos bei Štutgarto universiteto ir Dortmundo taikomųjų mokslų universiteto profesorius Dr. Iulius Rostas perskaitė paskaitą „Romų identitetas ir įtrauktis: politikos formavimas XXI amžiuje“, o asociacijos „Romų integracijos namai“ pirmininkė Božena Karvelienė papasakojo apie romų tradicijas ir papročius.

Profesorius I. Rostas atkreipė dėmesį, kad dažnai, formuojant romų integracijos strategijas, yra neatsižvelgiama į tai, kas svarbu patiems romams, kokia yra jų tapatybė. Jis pabrėžė, kad kalbant apie romus yra labai svarbus etninės politikos komponentas ir į šią grupę negalima žiūrėti per įprasta tautinių mažumų politikos prizmę. Mokslininkas akcentavo, kad istoriškai susiklostė taip, jog romų tapatybės išsaugojimo neremia jokia valstybė, o pačių romų interesai nėra pakankinamai atstovaujami valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose. Trūkstant romų tapatybę atstovaujančių institucijų, kurios komunikuotų apie romus, kaip apie atskirą grupę, ši tautinė mažuma yra stigmatizuojama. Todėl romų bendruomenėms būtina suteikti galimybę pačioms skleisti informaciją apie save per kultūros, politinę sistemą ir pan., o visuomenė turi jiems padėti.