Naujienos

2022 metų spalio 14 d. įvyks internetinė paskaita anglų kalba – “Romų praeitis – Europos ateitis. Kodėl yra svarbu priimti didžiausią Europoje gyvenančią tautinę mažumą” (“Roma(ni) past – Europe’s Future. Why embracing EU’s largest ethnic minorities matters”).
Internetinė paskaita suteiks trumpą romų istorijos ir kultūros apžvalgą. Kurso metu bus nagrinėjami sudėtingi, jautrūs ar nenutrūkstami klausimai, susiję su romais ir antičigoniškumu. Taip pat bus padedama nustatyti bei įtraukti žmogaus teisių
problemas į valstybės pareigūnų darbo vietas, regioniniu, nacionaliniu ar ES lygmeniu.
Programa:
10:00 – 11:00 „Kodėl Europai reikia romų?“ (Zeljko Jovanovoc)
11:00 – 12:00 „Romų istorija ir identitetas. Įvadas“ (Dr Adriana Marsh)
12:00 – 13:00 „Romų kultūra – Europos paveldas“ (Timea Junghouse)
13:00 – 14:00 Pietų pertrauka
14:00 – 15:00 „Antičigonizmo teorija ir praktika –rasizmo prieš romų bendruomenę skirtingų aspektų apžvalga“ (Dr Iulius Rostas)
15:00 – 16:00 „Nuo romų atstūmimo iki romų atstovavimo“ (Dr Anna Mirga – Kruszelnicka)
16:00 – 17:00 „Ką reikėtu žinoti apie romų politiką Europoje nacionaliniame lygmenyje“ (Isabela Mihalache)
renginio trukmė – 6 val
Norint dalyvauti renginyje, kviečiame užsiregistruoti čia :
Nuoroda į renginį Facebook:
ROMA(NI) PAST – EUROPE’S FUTURE. WHY EMBRACING EU’S LARGEST ETHNIC MINORITY MATTERS | Facebook