Naujienos

Knygos „Esu Karolis“ pristatyme – sukrečianti romų berniuko išgyvenimo koncentracijos stovykloje istorija

Pirmadienį, sausio 29 d., Tautinių mažumų departamente vyko lenkų rašytojos Natalijos Gancarz parašytos ir Dianos Karpowicz iliustruotos knygos „Esu Karolis“ pristatymas.

Knygą pristatė jos autorės N. Gancarz ir D. Karpowicz, žymus lenkų romologas dr. Adam Bartosz, viena pirmųjų romų kultūros Lietuvoje tyrinėtojų, antropologė Aušra Simoniukštytė. Įžanginį žodį tarė Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Montvydaitė ir Lenkijos instituto Vilniuje direktorius, Lenkijos ambasados patarėjas Marcin Łapczyński. Pristatyme dalyvavo romų bendruomenės atstovai, politikai, žurnalistai.

„Labai viliuosi, kad šia knyga mes padėsime Lietuvos romų bendruomenės jaunimui suprasti savo istoriją ir šaknis, nes situacija, kurioje šiandien gyvena Lietuvos romai, didele dalimi yra sąlygota tų liūdnų įvykių, kuriuos pati romų bendruomenė dar labai menkai įsisavina. Jeigu akademinė bendruomenė, mokslininkai ir politikai romų holokausto temą gvildena jau kelioliką metų, jaunajai romų kartai, kuri skaitys skaudžią istoriją vaiko lupomis, dar reikės suprasti savo istoriją“, – pristatydama knygos išleidimo svarbą kalbėjo dr. Vida Montvydaitė.

„Esu Karolis“ (originalus pavadinimas „Mietek na wojnie“) – knyga pasakojanti apie romų gyvenimą Auschwitz-Birkenau nacių koncentracijos stovykloje mažo berniuko akimis. Tai vaiko, labiausiai norėjusio išgyventi karą, istorija. Pagrindinis herojus pasakoja apie savo kasdienybę – skausmą, išsiskyrimą, liūdesį ir apie tai, kad net koncentracijos stovyklos sąlygomis vaikai lieka vaikais – net ir čia jie ieško nuotykių ir žaidžia.

„Esu Karolis“ – vaikams skirta knyga. Be abejo, joje apstu sukrečiančių momentų, bet taip pat yra ir vilties. Apie prievartą iš nekaltų aukų perspektyvos pasakojanti knyga verčia susimąstyti ir vaikus, ir suaugusius. Knygą lietuvių kalba išleista Lenkijos instituto Vilniuje bei Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastangomis. Knyga bus nemokamai platinama mokyklose visoje Lietuvoje.

Auchwitz II-Birkenau stovykloje vokiečių įsteigta vadinamoji čigonų šeimų stovykla (Zigeunerfamilienlager) buvo likviduota 1944-ųjų naktį iš rugpjūčio 2 į 3 d. Dujų kamerose tuomet buvo nužudyti beveik 3 tūkstančiai paskutinių romų stovyklos kalinių: vaikų, moterų ir vyrų. Iš viso Auschwitz-Birkenau stovykloje kalėjo apie 23 tūkstančiai romų, deportuotų iš 14 šalių. Iš jų per 20 tūkstančių mirė nuo bado, ligų arba buvo nužudyti. Per II pasaulinį karą iš viso žuvo daugiau nei 500 tūkstančių romų.

Natalia Gancarz – etnologė, romų kultūros tyrinėtoja, rašytoja, scenaristė, dizainerė. Krokuvos Jogailos universiteto Literatūros ir meno studijų absolventė. „Studia Romologica“ redakcijos sekretorė, mokslinių publikacijų, taip pat eilėraščių ir prozos autorė. Jos knyga „Smakowanie Podgóry“ XVII festivalyje „Galicijos literatūros ruduo“ pripažinta geriausiu 2007 m. poezijos debiutu. 2011 m. išleido eiliuotą abėcėlę romų vaikams „Romano Abecadło“. Terapinių pasakų autorė. Be rašymo užsiima edukacinių priemonių kūrimu.