Naujienos

 Fotografas Lucien Clergue. Los gitanos

Kirtimų kultūros centras ir Low Air šokio mokykla lapkričio 24 d. visus kviečia į atvirą romų šokio pamoką Low Air Šokio Mokykloje – šokti ir džiaugtis!

Ro­mams la­bai svar­bu sau­go­ti sa­vo tau­tos tra­di­ci­jas bei puoselėti esamas vertybes. 2019 m. praleidome nemažai laiko su romų vaikais, mokydamiesi gatvės šokio, piešdami ir kurdami lipdukų iliustracijas, įrašinėdami radijo šaukinius, lipdydami keramikos objektus ir supratome, kad jie ypatingai atviri mokytis bei dalintis. Vieną dieną po šaukinių dirbtuvių vaikai, tiesiog, paprašė, kad įjungtumėme jų pasirinktą dainą ir ėmė šokti. Šoko jie romų šokį ir džiaugėsi galėdami savo kultūros dalimi dalintis. Ir atėjo mintis, kad norime patys nors dalį šio šokio džiaugsmo patirti.

Romų šokis apima atvirumą, improvizaciją, žaismingumą, temperamentingumą ir išraiškingumą. Jame sutelpa įmantrūs, greiti ir ritmingi kojų judesiai, gracingi rankų mostai ir jų pozicijos, ekspresyvios ir džiugios veido išraiškos. Šis šokis – tai nuoširdi gyvenimo džiaugsmo išraiška!

Mokytoja – Marija Milevič (Lietuvos Romų grupės Sare Roma šokėja)

Renginys nemokamas

Lapkričio 24 d., sekmadienis
12:00 – 13:30 val.
Low Air Šokio Mokykla | Gedimino pr. 2A

Vilniaus miesto savivaldybės Romų integracijos programą vykdo Kirtimų kultūros centras
Partneris: Urbanistinio Šokio Teatras Low Air

Informacijos šaltinis:Kirtimų kultūros centro renginys