Įvykiai

Lapkričio 27-28 d. Briuselyje vyks forumas „Europos platforma dėl romų įtraukties“, kurio metu bus diskutuojama romų jaunimo mokymosi ir įsidarbinimo klausimais.

Europos platforma dėl romų įtraukties yra svarbus forumas, skirtas rūpintis Europos romų ekonomine ir socialine integracija. Platforma bendradarbiauja siekiant, kad Europos ir nacionalinė politika vis labiau atsižvelgtų į romų poreikius.