Įvykiai

Konferencija „Veiksminga apsauga nuo diskriminacijos: ką darome gerai ir kaip galėtume būti efektyvesni?“

Konferencija, skirta apžvelgti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos efektyvinimo galimybes įgyvendinant aukščiausius institucijai keliamus standartus bei užtikrinant nepriklausomą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų vykdymo stebėsenos ir kontrolės mechanizmą.

Ji vyks gruodžio 20 d., Lietuvos Respublikos Seime, Spaudos konferencijų salėje. 

Pranešėjai:

Agneta Skardžiuvienė, Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė;

Patrick Charlier, Europos lygybės institucijų tinklo EQUINET valdybos narys, Belgijos federalinio lygių galimybių centro UNIA direktorius;

Prof. Jonas Ruškus, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys;

Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė.

 

Konferencijos organizatoriai:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas

Lietuvos žmogaus teisių centras

Renginys organizuojamas įgyvendinant Europos Komisijos Lygių galimybių ir pilietiškumo programos finansuojamą projektą „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui“.

Programa