Įvykiai

Vyks mokymai bendruomenių kompetencijų stiprinimui

Ugdymo plėtotės centras bendradarbiaudamas kartu su Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija kviečia š.m. rugsėjo 26 d. 13 val. į konsultaciją – mokymus, skirtus stiprinti bendruomenių kompetencijas, reikalingas romų tautybės mokinių mokymosi poreikiams pažinti, kokybiškam įtraukiamam ugdymui organizuoti. Mokymai vyks Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje.

 

Kviečiami bendruomenės atstovai dirbantys su romų tautybės asmenimis.

 

Pirmo susitikimo numatoma programa:

13 val. I darbo sesija: Šio renginio tikslas ir idėja. Prisistatymas ir atsakomybės ribų įsivardijimas. Lūkesčiai vieni kitiems.

14.45 val. Kavos pertrauka

15 val. II darbo sesija: Problematikos lauko įsivardijimas. Situacija kaip su tuo dabar dirbama.

16.45 val. Susitikimo įsivertinimas, kito susitikimo numatymas.

17 val. Pabaiga.

Svarbu: planuojamas ir antras toks susitikimas, dalyviai sudalyvavę abiejuose susitikimuose gaus pažymas patrvitinančias kvalifikacijos kėlimą. Susitikimą moderuos konsultantas – supervizorius Nerijus Januškevičius.