Įvykiai

Sausio 31 d. 9.30 val. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Raugyklos g. 25, Vilnius) vyks ROMŲ INTEGRACIJOS Į LIETUVOS VISUOMENĘ 2015-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO MONITORINGO posėdis.