Įvykiai

Vilniaus romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę darbo grupės posėdis vyks gruodžio 15 d. 11 val. 

Posėdžio metu bus sprendžiami šie klausimai:

  • Dėl romų iškeldinimo iš Vilniaus taboro informacijos pateikimo;
  • Dėl papildomo etato skyrimo (tarpininkauti ir konsultuoti romų tautybės žmones būsto, deklaravimo ir kt. klausimais);
  • Dėl Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracijos problemų švietimo srityje užduočių, praėjusiame darbo grupės posėdyje pavestų Švietimo, kultūros, sporto departamentui, vykdymo;
  • Dėl Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę 2016-2019 metų programos apžvalgos ir papildymo;
  • Kiti klausimai.

Posėdžio vieta: 337 kab.