Įvykiai

Spalio 11 d. trečiadienį, Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyks susitikimas ir mokymai su projekto veiklose dalyvaujančiais romų tarpininkais.

Bendrosios narkomanijos prevencijos programa: 

Seminaras specialistams, dirbantiems su romų bendruomene vyks nuo 10 val., Tautinių mažumų departamento 1 a. auditorijoje (Raugyklos g. 25, Vilnius).

Programos tikslas – suteikti žinių bei tobulinti įgūdžius susijusius su psichoaktyvių medžiagų vartotojų motyvacijos keisti rizikingą elgesį kėlimu.

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su priklausomybių bazinėmis žiniomis;
  2. Aptarti pagrindinius priklausomybių gydymo/pagalbos  principus;
  3. Suteikti žinių apie psichoaktyvių medžiagų perdozavimą ir jo prevenciją;
  4. Supažindinti su elgesio keitimo stadijomis ir savęs motyvavimo žingsniais.

Trukmė – 6 akademinės valandos.

Seminaro programa:

1 ak. val. Bazinės žinios apie priklausomybę (samprata, paradigmos, psichoaktyvios medžiagos, patologinis potraukis ir kt.)

Kavos pauzė

2 ak. val. Pagrindiniai priklausomybių gydymo principai ir metodai

Pietūs

2 ak. val. Elgesio keitimo stadijos ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo tipai savęs motyvavimo žingsniai;

Kavos pauzė

1 ak. val. Mirčių nuo psichoaktyvių medžiagų prevencija

 

Numatomas rezultatas:

  1. Žinos priklausomybės sąvokos paradigmas;
  2. Žinos apie galimus psichoaktyvių medžiagų problemos pagalbos šaltinius ir būdus;
  3. Žinos elgesio keitimo stadijas;
  4. Susipažins su pagrindiniais savęs motyvavimo keisti rizikingą elgesį žingsniais ir esminiais principais.

 

Darbo formos:

Paskaita – paskaitos metu bus pateikiama struktūruota teorinė informaciją.

Moderuojama diskusija – moderuojama diskusija leidžia per trumpą laiką aptarti nemažai įvairių problemų, išsakyti savo nuomonę, taip pat padeda dalyviams atviriau bendrauti tarpusavyje. Atvejų analizė – konkrečių atvejų analizė leidžia pritaikyti teorines žinias ir mokytis taikyti konkrečius pagalbos organizavimo žingsnius konkrečioje situacijoje.

Darbas mažose grupėse ir praktinių užduočių rezultatų pristatymas ir aptarimas – darbas mažose grupėse leidžia per trumpą laiką aptarti nemažai įvairių problemų, išsakyti savo nuomonę mažesnėje aplinkoje taip pat padeda dalyviams atviriau bendrauti tarpusavyje.

Lektorė: dr. Aušra Širvinskienė, Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja gydymo reikalams;

Morgana Daniele, Vilniaus priklausomybės ligų centro ryšių su visuomene specialistė

Nuo 16 val. vyks susitikimas su romų tarpininkais dėl tolimesnių projekto veiklų įgyvendinimo.