Naujienos

2023 sausio 26-27 dienomis vyko susitikimai Šiaulių savivaldybėje ir Žagarės seniūnijoje.

2021 metų gyventojų surašymo duomenimis Šiauliuose gyvena apie 70 romų tautybės piliečių. Susitikimo su Šiaulių savivaldybe eigoje paaiškėjo, kad romai pakankamai gerai integruojasi į Šiaulių visuomeninį gyvenimą ir neturi itin ryškių problemų. Šiaulių  socialinės paramos centro duomenimis tarp šeimų, su kuriomis dirba centras, nėra nei vienos romų šeimos. Šiaulių mieto užimtumo tarnybos skyriuje šiuo metu yra užsiregistravę 4 romų tautybės asmenys. Nemaža romų dalis yra emigravusi į užsienį.
Anksčiau (prieš 10 metų) romų tautybės moksleiviai dažniausiai lankydavo Zoknių progimnaziją. Šiuo metu ją lanko 4 romų tautybės moksleiviai. Tikslių duomenų, kiek romų tautybės moksleivių gyvena Šiauliuose savivaldybė neturi.

 

Žagarėje gyvena apie 60 romų tautybės asmenų, tačiau didelė jų dalis yra išvažiavusi į užsienį. Šiuo metu vis dar veikia Žagarės specialioji mokykla, tačiau romų tautybės mokinių skaičius joje yra sumažėjęs – joje mokosi 7 romų tautybės vaikai. 7 romų tautybės vaikai taip pat yra Žagarės darželyje ir gimnazijoje.