Naujienos

Lapkričio 23 d. Tautinių mažumų departamentas prie LRV kartu su Romų visuomenės centro, multikultūrinio vaikų ir jaunimo dienos centro ,,Padėk pritapti“ ir romų bendruomenės atstovais lankėsi Radviliškyje ir Šeduvoje. Šeduva- nedidėlis miestelis Radviliškio savivaldybėje, kuriame neseniai pradėjo kurtis romų šeimos iš Ramygalos, Panevėžio ir Vilniaus. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybėje dirbantys socialiniai darbuotojai, mokytojai, bendruomenės pareigūnai ir kiti darbuotojai anksčiau neturėjo darbo patirties su romų tautine mažuma, departamentas organizavo diskusiją apie romų kultūrą ir socialinį darbą su romų šeimomis. Diskusijos metu buvo pristatytas projektas ,,Romų platformos- kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis (V dalis)“, trumpa romų istorija. Daugiausiai buvo diskutuojama apie romų papročius ir jų įtaka integracijai.