Naujienos

Tautinių mažumų departamentas prie LRV spalio 19 d. organizavo vizitą Panevėžio miesto savivaldybėje. Įvairių susitikimų metu buvo aptariami romų švietimo ir užimtumo klausimai, jaunimo įgalinimas. Surinkta informaciją apie romus lankančius įvairias Panevėžio ugdymo įstaigas bei  registruotus Užimtumo tarnyboje.

Remiantis Panevėžio savivaldybės Švietimo skyriaus duomenimis, ugdymo įstaigas lanko 47 romų tautybės mokinai: 7 vaikai lanko miesto ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas; 8- progimnazijas ir gimnazijas (Beržų progimnaziją, ,,Minties“ ir V. Žemkalnio gimnazijas). Daugiausia mokinių Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre- 39; iš jų 38 mokiniai lanko centro Pataisos namų skyrių.

Užimtumo tarnybos Panevėžio skyriaus duomenimis yra registruoti 25 romų tautybės darbo ieškantys asmenys, iš kurių 8 jauni niekur nesimokantys romai. Romams sunku įsidarbinti dėl žemos kvalifikacijos ir ne visada palankaus darbdavių požiūrio.