Naujienos

2022m. liepos 20 d. įvyko Tautinių mažumų departamento atstovų susitikimas su Troškūnų miesto savivaldybe.

Susitikimo metu buvo aptarta Troškūnų mieste gyvenančių romų situacija ir problemos, su kuriomis Troškūnuose gyvenantys romai dažniausiai susiduria. Taip pat buvo aptartos priemonės, kuriomis Tautinių mažumų departamentas galėtų pagerinti Troškūnuose gyvenančių romų padėtį.