Naujienos

Interaktyvi svetainė kviečia iš arti pažinti Lietuvos tautines mažumas ir laimėti prizus
2020 gegužės 13

Tautinių mažumų departamentas, kviesdamas iš arti susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendruomenių gyvenimu, jų puoselėjamomis vertybėmis bei įnašu į Lietuvos valstybės formavimą, kviečia leistis į kelionę Lietuvos istorijos, kultūros ir paveldo keliais bei pristato interaktyvų žaidimą „Atrask tautines mažumas“ https://zaidimas.kuriame-kartu.lt, kuris ne tik praplės jūsų akiratį, leisdamas susipažinti su Lietuvoje amžiais gyvenančiomis tautinėmis mažumomis, bet […]

Dosta! Užtenka! Sustabdyk neapykantą!
2020 gegužės 7

Nuotrauka iš Europos Tarybos puslapio Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro ir Europos kovos su rasizmu ir netolerancija komiteto (ECRI) stebėjimo veiklų rezultatai rodo, kad romai ir klajokliai, daugelyje Europos šalių vis dar kenčia nuo diskriminacijos (angl. anti-gypsyism), kuri pripažįstama specifine rasizmo forma, pasižyminčia išankstiniais nusistatymais ir stereotipais. Vertinant rezultatus pastebimos ir kitos diskriminacijos formos, įskaitant […]

Europos romų meno ir kultūros institutas kviečia likti namuose ir dalintis savo muzika
2020 gegužės 1

Nuotrauka iš ERIAC Facebook paskyros Europos romų meno ir kultūros institutas – ERIAC visus romų muzikantus ir būsimas romų muzikantų talentų kartas kviečia likti namuose, kurti muziką, ja dalintis ir tuo pačiu registruotis ir sudalyvauti ERIAC Romų šeimos muzikos konkurse. Konkurso dalyviai registruoti savo pasirodymus buvo kviečiami iki balandžio 30 d., o iki gegužės 10 […]

Grupė „Sare Roma“ ir jos lyderis Ištvanas Kvik naujuoju savo kūriniu „Malda“ kviečia gyventi vilty ir ragina branginti ir saugoti save ir artimuosius
2020 balandžio 21

Nuotrauka iš grupės „Sare Roma“ archyvo Šiuo nelengvu išbandymų laikotarpiu grupės nariai, būdami atskirai, kartu įrašė jautrų kūrinį – maldą Dievui. „Tai kūrinys – malda už tuos, kurie serga, už tuos, kurie saugosi, išgyvena, už visus žmones. Mes prašome Dievo padėti, gelbėti ir leisti likti kartu su artimaisiais. Viskas pasaulyje priklauso nuo Dievo ir nuo […]

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, kartu su partneriais – Romų visuomenės centru ir Žmogaus teisių centru kviečia į advokacijos mokymus
2020 balandžio 17

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, kartu su partneriais – Romų visuomenės centru ir Žmogaus teisių centru įgyvendina projektą “Žmogaus teisių koalicijos stiprinimas Lietuvoje 2020” ir aktyvius Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir Lietuvos romų organizacijų narius kviečia dalyvauti nemokamuose dviejų dienų advokacijos mokymuose Druskininkuose. Mokymų data numatoma: 2020 m. birželio – liepos mėn. (data derinama ir  bus […]

Ar žinojote? Romų kalba vienintelė Europoje atstovauja indoarijų kalbų atšaką indoeuropiečių kalbų šeimoje
2020 balandžio 14

Ar žinojote? Romų kalba (Romani čhib, Romane/s/, Romano/s/) vienintelė Europoje atstovauja indoarijų kalbų atšaką indoeuropiečių kalbų šeimoje. Ja kalbama Sinkijang autonominiame regiono Kinijoje, Irane, beveik visoje Europoje ir kitose  šalyse. Romų kalba Europoje kalba apie 10–12 milijonų čia gyvenančių romų. Jei ji nebus apsaugota, kyla pavojus ne tik pačiai kalbai, bet ir jos atstovaujamam unikaliam […]

Sveikiname Romų bendruomenę su Tarptautine romų diena
2020 balandžio 8

Fotografas Lucien Clergue. Los gitanos Balandžio 8-ąją minima Tarptautinė romų diena. 1971 m. balandžio 8 d. pirmą kartą Londone susirinko Pasaulinis romų kongresas. Kongreso metu buvo įkurta romams atstovaujanti tarptautinė organizacija „Union Romani Internationale“, o balandžio 8-oji paskelbta Tarptautine romų diena. Oficialiai ši diena buvo paskelbta po 19 metų – 1990 metais. Tai buvo padaryta […]

Europos Tarybos Ministrų komitetas priėmė naują romų ir klajoklių įtraukties veiksmų planą
2020 vasario 7

Nuotrauka paimta iš Europos Tarybos puslapio Sausio 22 d. Europos Tarybos Ministrų komitetas priėmė Strateginį romų ir klajoklių įtraukties 2020–2025 metų veiksmų planą, skirtą kovoti su diskriminacija nukreipta prieš romus ir klajoklius bei skatinti lygybę. Šis planas taip pat skatins demokratinį dalyvavimą, visuomenės pasitikėjimą bei rems galimybes naudotis visa apimančiu kokybišku švietimu ir mokymu. Daugelis […]

„Nesame iš kitos planetos“
2020 vasario 6

„Po­pu­lia­riau­si ste­reo­ti­pai – kad ro­mai nie­ko ne­no­ri da­ry­ti, tin­gi­niai, neiš­si­la­vi­nę. Jei esi neiš­si­la­vi­nęs, va­di­na­si, ne­si žmo­gus. Tai ne­tei­sin­ga. Kar­tais la­bai iš­si­la­vi­nęs žmo­gus tu­ri nu­lį žmo­giš­ku­mo“, – sa­ko Ro­mų in­teg­ra­ci­jos cent­ro pir­mi­nin­kė Kon­sue­la Ma­čiu­le­vi­čiū­tė. /Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr./ Tau­ty­bė nie­ko ne­ga­li lem­ti – yra žmo­gus. Svar­bu, kad tu­rė­tu­mei gė­rio šir­dy­je“, – ma­no Ro­mų in­teg­ra­ci­jos cent­ro pir­mi­nin­kė Kon­sue­la […]

VRM tyrimas: apklaustos pažeidžiamos bendruomenės, patiriančios neapykantos nusikaltimus
2020 vasario 5

Vidaus reikalų ministerijos užsakymu atlikus tyrimą buvo įvertintos Lietuvoje esančių pažeidžiamų bendruomenių patiriamos neapykantos nusikaltimų apraiškos ir nustatyti galimi neapykantos nusikaltimų prevencijos būdai. Deja, bet neapykantos incidentų skaičius gali būti daug didesnis, nei rodo oficiali statistika. Labiausiai nuo patyčių kenčia ir mažiausiai ginami yra romai. Tyrimo metu vertinta penkių bendruomenių – žydų ir romų bendruomenių, LGBTI […]

Seminaras „Romų vaikai ir paaugliai Lietuvos švietimo sistemoje: esama situacija ir pokyčių galimybės“.
2020 sausio 24

Sausio 22- 23 d. Anykščiuose vyko seminaras apie romų švietimą „Romų vaikai ir paaugliai Lietuvos švietimo sistemoje: esama situacija ir pokyčių galimybės“. 2020 metais baigiasi Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planas. Nuo 2021 metų turėsime priimti naują integracijos dokumentą ir aiškiai apibrėžti tikslus švietimo srityje. Pagrindinis siekis – užtikrinti, kad romų vaikai […]

Mokymai romų bendruomenės lyderiams
2019 gruodžio 4

Gruodžio 2-4 d.  vyko Romų bendruomenės centro kartu su Tautinių mažumų departamentu prie LRV organizuojami romų lyderių mokymai, skirti atrasti ir ugdyti jaunus bendruomenių lyderius, suteikiant jiems žinių, įgalinančių efektyviau veikti atliekant tarpininkavimo vaidmenį tarp romų bendruomenės ir visuomenės. Mokymai buvo išskirtiniai dėl galimybės romų lyderiams diskutuoti romų kalba, kadangi dvi pirmas mokymų dienas, dėka […]

Latvijos delegacijos gerosios patirties mainų vizitas Tautinių mažumų departamente
2019 lapkričio 26

Deniss Kretalovs nuotrauka Lapkričio 21-22 d. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės viešėjo delegacija iš Latvijos. Delegacijos vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos patirtimi, integruojant romus į darbo rinką. Vizite dalyvavo Latvijos gerovės ministerijos Darbo rinkos politikos departamento, Latvijos valstybinės užimtumo tarnybos, Latvijos Kultūros ministerijos ir Latvijos romų bendruomenės atstovai. Svečiai lankėsi Lietuvos Respublikos […]

Nuo ištakų tarpukariu iki sunkios dabarties: kaip klostėsi Vilniaus romų taboro istorija
2019 lapkričio 25

Peliksas Bugailiškis. Čigonų taboras prie Rėkyvos. 1936 m. liepos mėn. Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotr. Vilniaus romų tabore lankėsi retas, bet girdėjo apie jį visi. Šios romų tautinės mažumos apgyventos teritorijos Kirtimų rajone Vilniuje vardas dažnai skamba Lietuvos žiniasklaidoje. Dažniausiai ne ypač maloniame kontekste – ši vieta turi liūdną reputaciją kaip narkotikų prekybos taškas. „Vilniaus piktžaizdė“ […]

Kvietimas į atvirą romų šokio pamoką
2019 lapkričio 14

 Fotografas Lucien Clergue. Los gitanos Kirtimų kultūros centras ir Low Air šokio mokykla lapkričio 24 d. visus kviečia į atvirą romų šokio pamoką Low Air Šokio Mokykloje – šokti ir džiaugtis! Ro­mams la­bai svar­bu sau­go­ti sa­vo tau­tos tra­di­ci­jas bei puoselėti esamas vertybes. 2019 m. praleidome nemažai laiko su romų vaikais, mokydamiesi gatvės šokio, piešdami ir […]

Tautinių mažumų departamentas skelbia projektinių paraiškų priėmimą 2020 m.
2019 lapkričio 13

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programą, skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti 2020 metais. Paraiškų priėmimas vyks iki gruodžio 9 d. imtinai. Pateiktas paraiškas vertins iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija, įsakymas dėl finansavimo projektams bus paskelbtas iki […]

Iliustruota romų istorija „Nupiešk man kelią“
2019 lapkričio 8

Labai džiaugiamės organizacijos „Padėk pritapti“ ir iliustratorės Akvilės Magicdust bendru kūriniu, spalvingu komiksu, pristatančiu romų istoriją. Sveikinimai! Skaitykite komiksą „Nupiešk mane kelią”. Įgyvendintas projektas iš dalies finansuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Sąkaliukų Sąjungos, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Sveikiname Lietuvos romų bendruomenę su Tarptautine romų kalbos diena!
2019 lapkričio 5

Lapkričio 5-ąją dieną yra minima Tarptautinė romų kalbos diena. 1971 metais Pirmojo romų kongreso metu ši kalba buvo pripažinta oficialia romų kalba Europoje. Romų kalba savita tuo, kad neturi savo rašytinio paveldo. Tai gyvas, iš kartos į kartą perduodamas žodis. Bendroji romani kalba yra skirtingų dialektų, kuriais kalba visoje Europoje, įskaitant Lietuvą, gyvenantys romai, pagrindas. Šiandien, 18 val., […]

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių atstovavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams, finansavimo konkursas
2019 spalio 28

Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrius kviečia teikti paraiškas tas nevyriausybinės organizacijas, kurios teikia atstovavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams. Konkurso tikslas –  surasti būstą romams perkeliamiems iš tabore griaunamų namų. Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 15 d. (penktadienio) 16 val. Elektroninė užpildytos […]